Du känner väl till Life Science West?!

27 april, 2017

Life Science West ger en gemensam bild av styrkorna med life science-klustret i Västsverige ur ett kommersiellt perspektiv. Bilderna kan till exempel användas när bolagen vill locka investerare. Nu deltar Bo Norrman (Chalmers Innovationskontor) och Anna Sandström (AstraZeneca, tidigare Vinnova) genom att ge feedback inför uppdatering av omvärldsanalysen. Beställ ditt ex här!

Omvärldsanalysen i presentationsformat röner ett stort intresse, inte minst från media. Bilderna visar bland annat på varför man ska investera i västsvenska bolag. Arbetet med att hålla Life Science West uppdaterad pågår löpande och version 2 kommer ut i september.

Life Science West är framtagen inom ramen för initiativet Catalyser som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen. I samverkansgruppen ingår Sahlgrenska Science Park (ordförande), Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen med Gothia Forum och Innovationsplattformen samt MedTech West och AstraZeneca Bioventure Hub. En aktiv och regelbunden samverkan sker i syfte att fler produkter och tjänster av hög kvalitet når ut i vården snabbare.

catalyser_banner

Läs mer här