Du är varmt välkommen till Gothia Forums forskningskonferens

17 augusti, 2010

Kom och var med om att utveckla den kliniska forskningen

Hur bygger man en framgångsrik Life Science region
Det går att helt förändra en regions näringslivsprofil. North Carolina, USA, har utvecklats till en framgångsrik Life Science region. Hur skapas fortsatt framgångsrik utveckling? Lyssna till Bill Dean, ordförande i North Carolina Research Parks Network.

Etik – en väsentlig del av klinisk forskning
Klinisk forskning involverar studier på människor och kräver respekt för självbestämmande och integritet. Hur sker informerat samtycke på bästa sätt? Är det försvarbart med placebostudier? Professorn i medicinsk etik, Niels Lynöe lägger fram sina synpunkter på etik vid patientrekrytering till klinisk forskning.

Forskningsbokslut – en verktygslåda för alla att använda
Kan forskningsbokslut leda till ökade resurser för forskning? Genom att synliggöra den kliniska forskningen kan vi lära av varandra och därigenom hitta värde för patienten. Det menar Praktikertjänsts VD Carola Lemne.

När och var?
Konferensen äger rum den 7-8 september 2010 på Svenska Mässan, Mässans Gata 20 i Göteborg.

Arrangör
Gothia Forum för klinisk forskning tillsammans med Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska akademin, Chalmers Tekniska Högskola, AstraZeneca, Pfizer och MSD. Läs mer på www.gothiaforum.com.

Anmälan
Anmälan till konferensen, middag och hotellreservationer görs via www.gothiaforum.com

Läs hela inbjudan med program här: Gothia Forum