”Digitala verktyg uppfyller äldres behov”

1 april, 2019

”Precis som många av mina kollegor tror jag inte att digitalisering är vår tids enda lösning på vårdkrisen”, skriver läkaren Christer Rosenberg på GP Debatt.

”Men med rätt anpassade digitala verktyg och djup involvering av den befintliga vården, kan vi nu på riktigt uppfylla de multisjuka äldres behov, inklusive de med allvarlig kronisk sjukdom.”

Artikeln är ett svar på Ann-Sofie Lodins debattartikel om att framtidens vård måste bedrivas på ett nytt sätt, där innovationer och digitalisering kommer att få stor betydelse. Anne-Sofie Lodin är regiondirektör i Västra Götalandsregionen. 

Christer Rosenberg argumenterar att Lodin och många andra ställer hoppet till generella lösningar som tagits fram från sjukvårdsorganisationens perspektiv, istället för individens.

”Nya arbetsroller, bemanning, kortsiktiga resursökningar och löften om framtidens digitalisering innebär inga konkreta förändringar”, skriver Rosengren.

Den största resursen är istället invånarna själva, argumenterar han.

”Med rätt anpassade verktyg är de, med aktivt stöd av vården, kapabla att bidra till att vårdkvaliteten ökar och kostnaderna sänks.”

Det handlar om att ta vara på digital teknik och arbetsmetoder som redan är utvecklade.

Sjukvårdens ledare måste ingjutas mod och få konkret stöd för att snabbare agera på de lösningar som redan finns idag.

Christer Rosengren tar digitala verktyg för att vård av äldre i hemmet, med digitaliseringen av Hemsjukhuset i Borgholm, som konkret exempel. Han hänvisar till beräkningar från SKL att det finns stora effektiviseringsvinster genom att ge invånare, anhöriga och vårdens medarbetare tillgång till teknik som redan finns.

I exemplet med digitaliseringen av Hemsjukhuset i Borgholm används Cuvivas lösning. Cuviva ingår i Acceleratorn @Sahlgrenska SP och är ett av de företag som precis kom med på Norrsken Foundations topp 100-lista med framtida unicorns – företag som påverkar en miljard människor positivt. 

LÄS MER: Vårdkrisen undviks om vi börjar där behoven är som störst

LÄS MER: Digitala tjänster förenklar för äldre

LÄS MER: Healthtech stort på topp 100-lista med framtida unicorns

Se filmen om digitaliseringen av hemsjukvården i Borgholm.