Digitala tjänster förenklar för äldre

14 december, 2018

Äldre och sköra personer kan genom nya, innovativa verktyg sköta mycket av sin underhållsbehandling hemma. Och dessa anpassade, digitala tjänster går hem hos äldre. Cuviva, senaste tillskottet i Acceleratorn på Sahlgrenska Science Park, löser en viktig vårdutmaning när Uppkopplade äldre slipper åka till akuten (Dagens Samhälle).

Framgångsrik digitalisering av hemsjukvård

Digitaliseringen av Hemsjukhuset kallas projektet, där Hälsocentralen i Borgholm använt Cuvivas plattform. När vården kan flyttas hem till patienterna med de största behoven blir alla nöjda.

– Resultatet var fantastiskt fint! Alla patienter upplever ökad trygghet, personalen är entusiastisk och verksamhetsresultatet ger dessutom en ordentlig besparing. Jag är stolt över att Cuviva är med och bidrar till att göra visionen om framtidens sjukvård till verklighet. Detta är digitalisering med hjärta och hjärna, säger Fredrik Koffner, medgrundare av Cuviva.

Se filmen om digitaliseringen av hemsjukvården i Borgholm.

Mer proaktiv vård möjligt

Cuviva har alltså en komponent för att lösa en mycket stor utmaning inom vård och omsorg de närmaste åren – förbättrad proaktiv vård och omsorg för de mest sköra, multisjuka äldre (från 65 år och uppåt).

Även om det procentuellt sett handlar om en relativt liten grupp i samhället (cirka 4 %) menar många att mer än hälften av samhällets vård- och omsorgskostnader går till denna patientgrupp.

– Idén med Cuviva är att digitalisera de mest vårdbehövande, och vår lösning är unik såtillvida att den går att implementera redan idag. Pilotprojektet  bevisar att det är fullt möjligt att förbättra individens situation och samtidigt hushålla med samhällets resurser, genom digitala hjälpmedel som designas för de allra sköraste. Detta möjliggör i sin tur en snabbare omställning av vården som gynnar alla – patienter, personal, vårdgivare och samhället i stort, säger Henrik Cederqvist, VD och grundare av Cuviva.

Syftet med Digitalisering av Hemsjukhuset var att ge ökad trygghet och känslan av ökad närvaro hos patienterna. Att det sparade pengar var en bonus.

Och besparingarna som presenterats i utvärderingen av projektet talar sitt tydliga språk  Skulle modellen skalas upp till nationell nivå så finns det en besparingspotential på ofattbara 13 miljarder kronor. 

– Under fyra månader skötte patienterna med kroniska besvär sin provtagning och vårdkontakt på egen hand i hemmet, med hjälp av Cuvivas lösning för mätning av vitalparametrar och kommunikation med sjuksköterskor och läkare via text- och video, säger Fredrik Koffner.

Fokus på användarvänlighet är en av anledningarna till att tidigare teknikovana människor tagit till sig lösningen. Den äldsta patienten som använder lösningen är 95 år. Och motsäger fördomen att äldre människor inte skulle kunna lära sig digital teknik.

Erfarenheterna öppnar upp för mer proaktiv vård och omsorg framöver.

Verifieringsstöd och nätverksbyggande viktigt

Den befintliga lagstiftningen är dock ännu inte utformad efter dagens möjligheter att ge vård och omsorg i hemmet till multisjuka sköra äldre, med hjälp av avancerade digitala lösningar. Detta innebär att det krävs juridisk tolkning av regelverket, för att leverera IT-stöd för vård och omsorg.

– Vi  bryter ny mark med våra lösningar och då är den legala verifieringen, som kräver djup analys, mycket viktig. Genom Sahlgrenska Science Parks verifieringstöd kan vi få hjälp av Sveriges mest framstående jurister på området, säger Fredrik Koffner.

Cuviva är också ett av de västsvenska bolagen i HealthTech Nordic – Fast Track, där ett aktivt nätverksbyggande inom digital hälsa är centralt.

– Det innebär att vi samverkar med såväl respektive organisation som med övriga medlemsbolag. Som innovativt eHälso-bolag är det viktigt att dra fördel av andra krafter som driver innovation och utveckling, och där står Sahlgrenska Science Park och HealthTech Nordic för betydande bidrag, säger Fredrik Koffner.

HealthTech Nordic är ett av de största eHälsonätverken i världen. Det är ett nordiskt samverkansprojekt med målet att accelerera startups från idé till internationell marknad.

HealthTech Nordic samlar 170 nordiska uppstartsbolag, varav 114 är svenska. Antalet medlemsbolag ökar kontinuerligt. Projektets primära mål är att skapa 700 nya arbetstillfällen i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerack genom att bidra till att de nya företagen kan växa och snabbt etablera sig internationellt. Projektet arbetar efter en helt ny nordisk modell där bolagens gemensamma attraktionskraft bidrar till att skapa intresse från investerare och köpare, inte minst internationellt.

HealthTech Nordic drivs av Innovation Skåne, Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator och Invest in Skåne i Sverige samt Cobis i Danmark och Norway HealthTech. Projektet är delvis finansierat av Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak, europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer om HealthTech Nordic.

Text: Annika Åkervall   Foto: Anna Hult

På bilden syns Fredrik Koffner, Cuviva. Läs mer om Cuviva.