Digital njurövervakningsteknik får stöd av VINNOVA

23 mars, 2010

Observe Medical, som utvecklar ett digitalt njurövervakningssystem, får nu 100 000 kr i finansiellt stöd från VINNOVA för fortsatt utveckling av den innovativa tekniken.

” – Vinnova har tidigare uttalat att det ska bli lättare att kommersialisera innovationer inom svensk hälso- och sjukvård. Att de nu väljer att stödja vår utveckling betyder mycket, säger Magnus Emmoth, VD, Observe Medical.

För att minska risken för njursvikt övervakas ofta patientens urinmängd när han eller hon vårdas på sjukhus. Urinproduktionen – som är en spegling av hur njurarna fungerar – övervakas speciellt noggrant inom intensivvården, där njurfunktion är en vital parameter. Övriga viktiga parametrar såsom puls, temp, blodtryck etc mäts idag digitalt.

” – Vi bedömer att marknaden är redo för digital övervakning av njurfunktionen och vår teknik öppnar upp möjligheten att kunna få mer information från urinen”, säger Mikael Charléz, operativt ansvarig för affärsutvecklingen av Observe Medical.

Observe Medical är ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park. Laboratorierna hos Sahlgrenska Science Park är finansierade via EUs strukturfond.

För kontakt:
Magnus Emmoth, VD
Mobil 0704-12 11 97
magnus.emmoth@observemedical.com