Digital kurator testas för gymnasieelever

24 maj, 2019

Psykisk ohälsa ökar hos unga, enligt Socialstyrelsen.

Med mobil-appen Snaptive får unga kuratorstöd via en chat. Nu testas appen i skarpt läge för gymnasieelever i Stockholm. Snaptive är en del av Accelerator@Sahlgrenska SP.

Tillgången till kuratorer är ofta ett resursproblem i svenska skolor. Skolkuratorn har i många fall varken tid eller resurser att proaktivt möta eleverna i hur de mår psykiskt. Men med Snaptive kan eleverna chatta med kuratorer med hög tillgänglighet. Det ger samtidigt utrymme för skolkuratorn att fokusera på det förebyggande arbetet.

Det finns mycket eleverna tänker, känner och gör som vi inte kan agera på eftersom vi inte ser det.

Lala Essakalli, Skoladministratör

Initiativet har välkomnats av både skolkuratorer och elever.

– Snaptive är framtiden. Tjänsten hjälper oss fånga upp det vi inte hör och ser bland eleverna. Det finns mycket eleverna tänker, känner och gör som vi inte kan agera på eftersom vi inte ser det, säger Lala Essakalli, skoladministratör och elevvård på JENSEN gymnasium Södra där ett pilotprojekt nu startas.

– Men med Snaptives verktyg hoppas vi kunna prioritera viktiga områden bland elevernas psykiska välmående. Eleverna tycker om appen och har gett oss positiv feedback. 

Allvarlig utveckling

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år enligt Socialstyrelsen.

– Vi vill att unga i Sverige ska få de bästa möjliga förutsättningarna att må bra, och på så vis kunna utvecklas ännu mer i skolan. Psykisk hälsa är precis lika viktig som fysisk hälsa. Det måste prioriteras mer bland skolledare, säger Snaptives vd och grundare Cem Celepli Atci.

Fakta: Snaptive är en mobil-app som erbjuder lättillgängliga terapeutiska tjänster i form av samtals- och vuxenstöd samt professionell rådgivning och motiverande samtal. Genom att finnas där ungdomar och genom hög tillgänglighet på kuratorer sänker Snaptive tröskeln för unga med psykiska besvär att få den hjälp och stöd de behöver.

Snaptive kommer finnas tillgängligt för eleverna på JENSEN gymnasium Södra under 2019, både under sommarlovet och under höstterminen.