Diasend – ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag

14 november, 2012

Alumniföretaget Diasend, f d Aidera, tog hem en hedrande tiondeplats när tidningen Affärsvärlden rankade de femtio snabbast växande teknikföretagen i Sverige. Efter en framgångsrik lansering på den amerikanska marknaden och etablering av ett dotterbolag i USA har Diasend en femårstillväxt på ofattbara 1866 %, ett spännande rekord även ur ett Sahlgrenska Science Park-perspektiv.

Sedan år 2006 marknadsför Disasend en kommunikationslösning med inriktning på  vård av diabetespatienter. Att läkare och diabetessköterskor snabbt får en överblick underlättar analys och uppföljning och systemet utgör en teknisk helhetslösning när det gäller att överföra, lagra och överblicka patienters glukosvärden och insulindoser.

Diasend hade tidigt siktet inställt på en ökad internationalisering och den amerikanska marknaden är ju en marknad i särklass, inte minst när det gäller diabetesområdet. Sedan lanseringen och etableringen av ett dotterbolag i strategiskt valda Chicago år 2010 har tillväxten för företaget varit starkare än någonsin.

Nu uppmärksammas Diasends snabba utveckling. För att klassas som ett Fast 50-företag måste bolaget utveckla äganderättsskyddad teknik, tillverka teknikrelaterade produkter eller använda en stor del av sina egna resurser till forskning och utveckling av teknik, enligt en artikel i Affärsvärlden. Det gör Diasend som snyggt placerar sig som nummer 10 bland Sveriges mest snabbväxande teknikföretag.

Diasends framgångsrika utveckling visar på de stora möjligheterna som finns på den amerikanska marknaden, även för ett relativt litet bolag. – Diasend, som då hette Aidera, blev ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park år 2005 och vi har följt med under hela resan. Diasend-framgången visar att ett svenskt, medicintekniskt företag verkligen kan lyckas internationellt. Vi gläds med företaget och med alla som har nytta av systemet, säger Erik Bengtson, inkubatoransvarig inom Sahlgrenska Science Park.

Stabila, sänkta, långtidsblodsockervärden är ett viktigt led i att minska risken för allvarliga följdsjukdomar av diabetes, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar. Enligt Anders Sonesson, VD för Diasend, är erfarenheten att webbsystemets tabeller och diagram hjälper patienterna att bättre förstå sina värden, vilket i sin tur kan öppna upp för en dialog om möjliga livsstilsförändringar. Efter en tids användning har många patienter förbättrat sina värden.

Läs mer här: Affärsvärlden Se även www.diasend.com