demo@vitalis

17 december, 2015

Via Nordic Connected Health Star Track-samarbetet genomför vi demo@vitalis – 200 sekunder på scen med fokus på framtidens ”connected Health”-produkt.

Presentatörerna kommer efter selektering att få hjälp med att träna upp sin presentationsteknik med hjälp av Vitalis och Nordic Connected Health Star Track-nätverket, för att få ett arrangemang med kvalitetssäkrade live-demonstrationer, hög energi och puls.

Produkter som ges utrymme skall vara nya, innovativa och inom området connected health, mHealth , eHealth, smart ict-based medical gadgets, connected welfare technology samt kunna visas live. Inga PowerPoint-presentationer eller videos tillåts. Information om ansökan publiceras inom kort.

Datum
12-31/1           Ansökan om att få göra demo
Feb-mars         Selektering och träning av antagna leverantörer
5 april              demo@vitalis

För mer information, kontakta Anders Persson, affärsrådgivare inom Sahlgrenska Science Park, via telefon 070-945 95 11 eller e-post anders.persson@sahlgrenskasciencepark.se. Se även http://www.vitalis.nu/konferens/demo/. Registrera dig här.