Lovande resultat för ny Parkinsonsbehandling

7 september, 2018

Med nya, lovande resultat från en Fas II-studie röner IRLAB Therapeutics ett stort intresse när det gäller utveckling av framtida behandling mot Parkinsons sjukdom. 

– Vår substans IRL752 visar redan positiva effektdata, säger Nicholas Waters, VD för IRLAB Therapeutics. De allra senaste resultaten visade positiva effekter på till exempel balansfunktioner och falltendens. Man kunde också se en trend till förbättring av resultat i kognitiva tester – symtom som idag saknar behandling.

– Det finns ett stort behov av behandlingar mot de symtom IRL752 tycks påverka. Det är nu viktigt att belägga dessa uppmuntrande resultat i en större studie, säger Per Svenningson, professor i neurologi, Karolinska Institutet, som var huvudprövare i studien.

Parkinsons sjukdom beror på att antalet dopaminceller i hjärnan långsamt minskar, vilket bland annat påverkar rörelsemönster och tankar. Det finns bra behandling för detta men tyvärr avtar effekten efter några år och patienten drabbas då av ofrivillig överrörlighet såsom skakningar (ibland även av hallucinationer eller psykoser). Med stigande ålder drabbas många också av demens men har svårt att tåla dagens demensläkemedel.

– Med IRL752 är det de kognitiva delarna vi vill motverka, medan IRL790 handlar om dyskinesier (rörelsemönster med mera), säger Nicholas Waters. Även den sistnämnda substansen befinner sig i FasII.

– Det finns många pågående initiativ för att försöka bromsa utvecklingen av sjukdomsförloppet, säger professor Per Svenningson, under 2nd BrainGain Sweden Innovative Meeting. – Det handlar om alfasynuklein, vilket många riktar in sig på för att undvika att detta protein aggregerar. Inflammation och diabetesläkemedel är andra spår. Mötet var ett samarrangemang av Sahlgrenska Science Park, MedTech West, Business Region Göteborg, Göteborgs universitet och IRLAB. Det genomfördes den 6-7 september inom ramen för Calyser, ett initiativ Sahlgrenska Science Park driver tillsammans med Business Region Göteborg, med finansiering av EU och Västra Götalandsregionen.

Peder Svensson, en av initiativtagarna till mötet konstaterade nöjt att konkreta resultat från både BioArctic och IRLAB nu framkommit, efter att båda företagen presenterat vad de ville göra inom sjukdomsområdet på det första BrainGain-mötet för två år sen. Dialog är en väg framåt.

IRLAB är ett av de västsvenska företag som ingår i rapporten Artificiell Intelligens inom life science som du kan ladda ner här. De utnyttjar AI-metodik för att upptäcka och utveckla de ”kandidater” som kommer vara mest effektiva och säkra som läkemedel. Se tidigare intervju med Peder Svensson om AI-utmaningar här.

På bilden syns Nicholas Waters, VD, IRLAB Therapeutics och professor Per Svenningson, Karolinska Institutet. Text & foto: Annika Åkervall.