De vill möjliggöra tidigare upptäckt och närmare uppföljning av cancer

23 september, 2019

Elypta är startup-företaget som utvecklar urin- och blodprov för att upptäcka cancer när tumörer fortfarande är små. Karl Begman är vd och en av talarna som kommer till Park Annual i veckan.

Vad ska du prata om?
– Jag tänker beskriva behovet av bättre metoder för diagnos och uppföljning av cancerpatienter som vi ser i cancervården idag samt vad vi gör på Elypta för att addressera det. Vår approach är att mäta ett system av känsliga metaboliter som vi funnit ha hög relevans, snarare än t.ex. DNA eller proteiner.

I vilken fas befinner ni er nu?
– Vår produkt är nästan klar och vi planerar för CE-märkning nästa år. I vinter inleder vi en stor klinisk studie för att klarlägga om testet kan upptäcka återfall hos njurcancerpatienter tidigare. Den studien ska leda till marknadsgodkännande i USA 2022.

Så, vad blir nästa steg?
– Efter CE-märkning vill vi jobba för att få till samarbeten med sjukhus som är intresserade av att tidigt börja använda vår metod. Vi har också börjat tänka på hur vi tar nästa steg i andra cancerformer vid sidan om njurcancer.

Under Almedalsveckan i år fick Elypta utmärkelsen Årets startupbolag i 2019 års Serendipity Challenge och under NLSDays i september fick de Nordic Life Science Award 2019. Den 26 september har du chansen att lyssna till dem på Park Annual by Sahlgrenska Science Park.

Om Elypta
Elypta är ett svenskt företag inom molekylär diagnostik med inriktningen att minska dödligheten inom cancer genom att möjliggöra tidigare upptäckt och noggrannare uppföljning. Den metabolismsbaserade liquid biopsy plattform som är under utveckling mäter 19 biomarkörer och utnyttjar maskininlärningsalgoritmer för att generera ett svar kopplat till specifika signaturer vid cancer. Elypta har ett brett utvecklingsprogram inom flera cancerformer och den första applikationen som förväntas kunna användas på patienter kommer att vara ett test som möjliggör tidig upptäckt av återfall hos patienter med njurscellscancer.


Jennifer Grönqvist
Affärsrådgivare healthtech och vårt samarbete i HealthTechNordic
+46 733 968 592