”De som vill sticka sig själva ska få göra det”

21 augusti, 2019

Med fler multisjuka patienter som vårdas hemma krävs fler specialister enligt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Men nu gör man tvärtom och sänker kompetensen, säger hon i Sahlgrenska Science Parks kommande omvärldsrapport The Future of Health.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tror att mycket av det som görs på sjukhusen idag skulle kunna göras i patienterna egna hem.

– Vården borde flytta ut till människorna och de som vill sticka sig själva ska få göra det. Men det är många frågor som måste få ett svar. Om sjukvården sker hemma – vad krävs då för lagstiftning? Vilken patientsäkerhetslag gäller för den som sticker sig själv?

– Det kommer att krävas fler specialister nära dessa spetspatienter, patienter som ofta kan väldigt mycket själva om sin sjukdom. Men nu gör man tvärtom och sänker kompetensen inom många områden, säger Sineva Ribeiro.

Tolv initierade personer ger sina perspektiv på vårdens framtid i den intervjubaserade omvärldsrapport som Sahlgrenska Science Park släpper vid årets Park Annual 26 september.

Fram till Park Annual publiceras kortare utdrag ur intervjuerna i Sahlgrenska Science Parks nyhetsrum.

Läs mer och anmäl dig till Park Annual här


Lizelotte Edvinsson
Kommunikatör med ansvar för marknadsföring, eventsamordning
+46 705 334 243