De gillar kundorienterat utvecklingsarbete

8 mars, 2018

Ett begränsat antal entreprenörer deltar i vår utbildning i kundorienterat utvecklingsarbete. Under kursens 3 delmoment kommer de att få fördjupad kunskap och verktyg som behövs för att kvalitetssäkra innovationsidéer och lyckas med slutprodukten. Omfånget uppskattas.

– Jag tycker det är väldigt intressant att lyssna på andra infallsvinklar än man är vad vid. Eftersom jag är tekniker är det spännande att få in lite mjuka värden, säger Claes Jonsson, Neoss.

– Ofta går vi direkt på lösningen, istället för att titta på vad som ligger bakom. Om patienten till exempel tycker att informationen om biverkningar är bristfällig kanske det inte är mer info som behövs utan handlar mer om när patienten får informationen, säger Åse Rosenqvist, Novartis. Hon tycker att kursen är jättespännande, intressant att träffa andra människor från industrin.

Fler kommentarer i minglet var mycket positiva. Ett systematiskt sätt att jobba med problem och intressant att kunna komma vidare istället för att vara frustrerade över problemet. Tror det kan vara väldigt nyttigt. Bra antal för att lära känna varandra och diskutera. Fortsättning följer…

Text: Annika Åkervall  Foto: Marina Lovblom