Hett i Almedalen: Dags att ta rygg på Estland?

8 juli, 2019

– För att lyckas med innovation behöver man inte ha kommit på alla idéerna själv, utan även kunna förädla andras idéer. Det handlar också om att lära av de strukturella delarna tror jag, säger Emma Spak, läkare och tillträdande sektionschef hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting.

Temat var ”Hur ser framtiden ut för life science i Sverige?” när Sahlgrenska Science Park inledde Almedalsveckan med frukostmöte och rundabordssamtal med representanter från akademi, vård, myndigheter och näringsliv. Emma Spak sammanfattar:

– Det som är bra i sådana här samtal, när man är från olika delar av ekosystemet som ska bygga innovation, är att viljan till att samverka kommer fram. Det finns en stor enighet om hur vi behöver göra det här. Jag gillar tanken som lyftes om att Estland har lyckats. Hur kan vi ta rygg på dem? Hur kan vi lära av andra?

Det finns en stor enighet

Emma Spak, SKL

Samarbete, inkluderande ledarskap, tradition av analys och kvalitetstänkande. God infrastruktur och en byråkrati som ger själva grunden för demokrati. Se där, något av det som snabbt kom upp på bordet när det gäller Sveriges unika förutsättningar.

– Det finns en stark innovationskraft och det är inne att vara startup idag. Det är visserligen inte en lätt värld att röra sig i, men vi har bra skyddsnät i Sverige, menar Marianne Dicander Alexandersson, ordförande Sahlgrenska Science Park.

Samtal som ska följas upp

Ett kreativt frukostsamtal mynnade ut i förslag på hur vi kan ta tillvara på möjligheterna som finns och göra verkstad. En spontan och gemensam önskan var att följa upp rundabordssamtalet om ett halvår och återkoppla om vad som påbörjats och genomförts.

Charlotta Gummeson, vd Sahlgrenska Science Park trycker på behovet att ökat tempot:

– Gränsöverskridande samarbete mellan olika branscher är avgörande framåt och vi har bland annat pratat om vikten av att ta tillvara på teknikutvecklingen som redan finns och verka för att den implementeras i vården.

– Det finns en gemensam vilja men det behövs struktur och system för förändring. Det saknas idag. Det gäller att våga. Som talespersoner för våra olika organisationer kan vi pusha på för modiga beslut av dem som ska backa upp oss.

Genom den samverkansarena som nu har etablerats på Sahlgrenska Science Park kan idéutbyten underlättas mellan olika aktörer och konkreta samarbeten inledas.

Fler röster från mötet

Matti Ahlqvist, Site Director, AstraZeneca Gothenburg:

– Det var många olika aspekter av samverkan som kom fram och konkreta idéer som vi kan ta vidare. Jag gillar att vi nu följer upp diskussionen om ett halvår.

Boel Mörck, Med. Informationsdir. och överläkare reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

– Det var framför allt roligt att höra att vi tycker så mycket lika från olika verksamheter inom life science. Alla vill hitta vad vi kan göra tillsammans för att få saker att ske. Att det blir action och inte bara massa snack.