Curictus flyttar in hos Sahlgrenska Science Park

19 maj, 2010

Företaget Curictus, som har utvecklat ett datorbaserat medicinsktekniskt system för rehabilitering av strokeskador, flyttar nu in i Sahlgrenska Science Parks lokaler.

Curictus system för strokerehabilitering kan användas både på klinik och i hemmiljö. Patienten gör aktiviteter på en dator med hjälp av en kraftåterkopplande penna och med hjälp av denna enhet registreras handens exakta rörelser. Uppgifterna skickas sedan till en databas, vilket ger möjlighet för vårdpersonal att kunna följa patientens framsteg och utifrån dessa lägga upp ett fortsatt träningsprogram.

Idén är baserad på Dr Martin Rydmarks forskningsresultat vid Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin). Curictus startade upp sin verksamhet inom GU Holding år 2007.

För kontakt:

Pehr-Johan Fager, VD
Tel 070-920 39 61