Chalmersstudenter peppar tjejer att välja teknik

25 maj, 2018

Chalmers är med i PEPP!, ett mentorskapsprogram där studenter inspirerar gymnasietjejer att läsa vidare inom teknik. Mentorer och adepter matchas utifrån intresseområden och gemensamma nätverksträffar anordnas.

– Under vårterminen 2018 har jag och min mentor Sara träffats ungefär 10 gånger och vi kommer att fortsätta hålla kontakten, säger Alina Åkervall. Hon läser teknik och design på gymnasiet och är mycket nöjd med matchningen och Pepp-programmet.

När vi ses på UF-mässan i Göteborg berättar Sara Brandel att hon valde att bli mentor för att hon tycker att det är en bra grej; att locka fler tjejer till teknikområdet är viktigt. Hon läser Chalmersinriktningen Design och produktutveckling och blev just korad till Årets Mentor.

Alina har tillsammans med två klasskamrater drivit det unga företaget Fallskador UF, där de har haft nytta av Åsa Lindström, Sahlgrenska Science Park, en av två rådgivare till UF-företaget med syftet att minska risken för fallskador på grund av mattor.

Text: Annika Åkervall