Chalmers AI Research Centre nu igång

4 mars, 2019

Attraktionen för AI och life science i Västsverige ökar. Chalmers storsatsning inom artificiell intelligens startar med en kick-off för det nya centret, Chalmers AI Research Centre (Chair), i samband med ett tvådagarsseminarium om AI. Och streamas.

Nu tas nästa steg i de omfattande AI-satsningarna i Västsverige, i syfte att säkra upp Sveriges konkurrenskraft.
Förutom att Chalmers är en av medgrundarna till den nationella satsningen AI INNOVATION of Sweden är de redan igång med ett nytt kompetenscentrum, för att kunna dra nytta av, och stärka, Sveriges expertis inom bland annat digitalisering och vård.
Enligt Chalmers är syftet med det nya forskningscentret att öka AI-kompetensen inom forskning, utbildning och innovation.
– Vi har redan ett hundratal forskare som på olika sätt arbetar med AI men vi ökar nu fokus på AI till en ny nivå, bland annat genom rekrytering av framstående forskare och genom att bygga upp ett nära samarbete med industrin, säger Stefan Bengtsson, vd och rektor för Chalmers, i en nyhet från Chalmers. Seminariet den 4-5 mars streamas.
Center i världsklass
Chalmers satsning omfattar totalt 370 miljoner kronor under tio år. Detta är den största satsningen på AI-forskning från ett enskilt lärosäte i Sverige. Och den största delen av finansieringen kommer från Chalmers stiftelse. Planen är att investeringar från centrets partners från industri och samhälle ska dubbla den totala finansieringen. Målet är ett center i världsklass när det gäller AI, vilket också lyfts fram i Chalmersnyheten.
Samverkan mellan industri och offentlig sektor är en viktig del i centret. Chalmers knyter nu nära samarbeten med strategiska partners som får möjlighet att påverka utvecklingen, medverka i forskningsprojekt samt nyttja forskningsresultat och centrets breda nätverk som expertis.
AI identifierar riskfaktorer
Ett första life science-projekt inom det nationella AI-centret som sker i samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och forskare på Chalmers, uppmärksammas nu av Göteborgs-Posten i en artikel med rubriken Så används AI för att förhindra hjärtinfarkter.
I SCAPIS-studien som drivits av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samverkan med flera universitetssjukhus sedan 2012 kartlägger forskare riskfaktorer för att drabbas av sjukdomar såsom stroke, hjärtinfarkt och plötsligt hjärtstopp. Och nu vill forskare lära datorer att kunna känna igen kranskärl och tecken på framtida sjukdomar, eftersom data från studien är representativ för befolkningen i åldersgruppen 50-64 år. Intressant för att kunna identifiera riskfaktorer och friskfaktorer.
Bild: Chalmers tekniska högskola