Bra publicitet för Sverige

16 november, 2017

BBC News filmade nyligen företag i forskningsfronten i vår miljö. Reportaget om CELLINK är först ut. Se ”The firm that can 3D print human body parts” i BBC News!

– Det är en stor ära och ger superbra publicitet åt regionen och Sverige, säger Erik Gatenholm, VD för bioprintföretaget CELLINK – ett av 20 globalt framgångsrika startups runtom i världen som valts ut av BBC News. Idag är de drygt 30 personer på företaget som fortsätter att växa i Göteborg.

Nu har dessutom ett viktigt utvecklingsarbete med Takara Bio – ett framgångsrikt stamcellsföretag i Biotech Center – just startat. Tillsammans kommer de att utvärdera bioprinting av CELLINKs biobläck med Takaras celler för insulinutsöndring.

Projektets mål är att kommersialisera teknik där båda parter ska dra nytta av den utvecklade applikationen av den kombinerade tekniken. Slutprodukten vid ett lyckat projekt är ett cellspecifikt bioink för Takaras iPS beta-celler, optimerat för att påskynda vävnadsmognad i 3D-kulturer. Potentiell kommersialisering av resultaten kan nå marknaden under 2018.

Cellink är det allra första bioinkföretaget i världen och det första bioprintingbolaget i Skandinavien. Företaget ingår i inkubatorn på GU Ventures.

För mer information, v g kontakta Erik Gatenholm, via e-post eg@cellink.com.

Läs mer om CELLINK eller Takara BIO.

Text: Annika Åkervall