Captario stärkta efter nytt avtal med Novartis

28 april, 2016

Captario har utvecklat ett design- och beslutsstöd för läkemedelsutveckling. Bland de 25 största läkemedelsbolagen är Novartis först ut efter att ha tecknat avtal för tre olika projekt – ett genombrott för Captario som satsar på den europeiska och amerikanska marknaden, från basen på Sahlgrenska Science Park. Bolaget söker nu investerare genom en nyemission som pågår till slutet av juni.

Idén bakom det molnbaserade systemet för design- och beslutstöd är att kunna ta ett viktigt helhetsgrepp. I systemet kan man ställa upp olika scenarier och med hjälp av simulering pröva dem mot varandra, för att maximera värdet.

”Med det traditionella arbetssättet tar det ofta en vecka eller mer att utvärdera ett enda utvecklingsscenario. Med hjälp av Captario går detta istället på någon timme, ibland minuter. Dessutom ger vårt system en rikare analys, där det till exempel framgår vilka de viktigaste riskfaktorerna är”, säger Johannes Vänngård, VD och en av grundarna av Captario.

Under utvecklingen av ett nytt läkemedel ställs man inför svåra och strategiska beslut som i slutändan kan göra skillnad på miljontals kronor.

”Här öppnar Captario för helt nya möjligheter men läkemedelsindustrin är konservativ och lite trög. Därför betyder det otroligt mycket när Novartis, ett av världens största och mest framgångsrika läkemedelsbolag, visar så stort intresse”, menar Johannes Vänngård.