Cancerdiagnos med smartphone lockar investerare

5 juni, 2018

Redan ett par dagar efter besöket på vårdcentralen kan farliga hudförändringar opereras bort – om Gnoscos digitala diagnosstöd används. Nu växer intresset hos investerare som ser en marknad för nya sätt att arbeta i vården. Det ger Sahlgrenska Science Park-företaget Gnosco möjlighet till internationell tillväxt.

Tidig upptäckt av farliga hudförändringar räddar liv. Samtidigt kan många miljoner sparas i vården med en smartphone och Gnoscos digitala diagnosstödsystem Dermicus.

– Marknaden är snabbt på väg in i en mognadsfas med en stark trend mot digitala vårdtjänster. Då är vi färdiga för att skala upp. Vi ser en bra tillväxt just nu, säger Daniel Eliasson, vd för Gnosco.

Almi Invest Västsverige, Västkusten affärsänglar och några privata investerare går nu in med kapital i bolaget för ökade marknadsinsatser i de nordiska länderna och en etablering i Storbritannien.

– Det är otroligt roligt att vi nu kan öka fokus på tillväxt och dessutom få in erfarenhet och kunskap genom de nya ägarna. Ett tydligt bevis på att vi har något stort på gång, säger Daniel Eliasson.

– Digitala beslutstöd får vården är generellt underutvecklade i världen, samtidigt som det sker en enorm förändring i branschen just nu. Vi i Sverige har goda förutsättningar att expandera globalt med nya typer av digitala tjänster inom vård och hälsa. Gnosco har utvecklat en unik produkt med många användningsområden och är väl positionerade för en internationell marknad, säger Mats Enegren på Almi Invest.

Gnosco driver flera intressanta utvecklingsprojekt inom AI som också väntas resultera i nya tjänster för att effektivisera vård och omsorg. Men diagnosstödet Dermicus sparas redan stora pengar för vården och ger många människor större chans att överleva, när de slipper vänta onödigt länge på att fysiskt få träffa en hudspecialist.

Samtidigt minskar även oron hos läkare i primärvården som på kort tid ska ställa svåra diagnoser om en livshotande sjukdom – utan att själva ha specialistkompetens.

I den svenska primärvården görs varje år mer än 150 000 bedömningar av hudförändringar för att hitta omkring 4 000 fall av malignt melanom.

– Med vårt diagnosstöd kan antalet operationer minska med 40 procent. Många ingrepp kan göras direkt på vårdcentralen bara läkarna vet när de ska operera och vad de inte ska ta bort, säger Daniel Eliasson.

Vårdcentralens allmänläkare fotograferar hudförändringar hos patienten med hjälp av en säker och enkel mobilapplikation och tillhörande dermatoskop (ett slags förstorings-glas med speciellt ljus). Bilderna blir sedan tillgängliga för hudspecialister som kan göra en bedömning på distans och skriva en rekommendation för hantering av patienten.