Cadila investerar i Biopolymers utveckling

24 februari, 2015

Biopolymer Products forskning på Sahlgrenska Science Park är av stort intresse för den indiska läkemedelskoncernen Cadila Pharmaceuticals Ltd. Företagen fattade tycke för varandra år 2013, då företrädare för Cadila besökte Sahlgrenska Science Park på initiativ av Business Region Göteborg. Med siktet inställt på att skapa nytta och möta medicinska behov har företagen nu ingått ett spännande samarbete.

Fortsatta kontakter har lett fram till ett avtal som innebär att utvecklingsarbetet och alla kliniska tester för Biopolymers medicinska tillämpningar förläggs i Indien. Samtidigt finns förhoppningar om att en ökad produktion av musseladhesivt protein kan skapa fler arbetstillfällen i Västsverige. Protein från musslor binder starkt och fäster bra, en stor fördel inom sårläkningsområdet.

”Samarbetet kommer till nytta både för patienter och samhället eftersom tiden till marknad kan kortas. Ett stort bolag har många, många fler resurser och Cadila Pharmaceticals emotser våra behov med bravur. På sikt kan vi dessutom få tillgång till ett enormt kontaktnät för att sälja produkterna”, säger Björn Strandwitz, VD för Biopolymer Products of Sweden.

Företaget använder sig av musslor från västkustpärlan Mollösund. Ur 100 kg musslor utvinns 1 kg musselfot och efter reningsprocesser i flera steg utvinns 1 gram protein. Råvaran kommer i färskfryst form till Sahlgrenska Science Park, där Biopolymers laboratoriearbete med framställningsprocessen tar drygt en vecka. Framöver kommer musseladhesivt protein i flytande form sen att successivt skickas till Indien för vidare utveckling. Forskarna i Göteborg kommer också att fortsätta producera ett särskilt lim som redan rönt viss uppmärksamhet. Snabb läkning och snyggare operationsärr står högt på mångas önskelista.

”I Sverige är vi erkänt duktiga innovatörer med hög kompetensnivå. Att limma istället för att sy är en fantastisk möjlighet. Det går mycket snabbare och vi har indikationer på att det möter fler medicinska behov. Nu tar vid ett stort steg vidare i utvecklingsarbetet, där ett internationellt utbyte idag är helt nödvändigt. Vi ser fram emot ett nära samarbete i Indien och att kunna dra nytta av varandras kompetenser”, säger Björn Strandwitz. Biopolymer Products of Sweden AB startade år 1999 och har idag 3 anställda. Cadila Pharmaceuticals Limited startade år 1951 och har nu verksamhet i över 90 länder.

För mer information, v g kontakta Björn Strandwitz, VD, Biopolymer Products of Sweden via telefon +46 (0)70-513 01 15 eller e-post bjorn.strandwitz@biolpolymer.se

Biopolymer5                  Biopolymer