Bubblare toppar healthtech-marknaden

28 januari, 2019

Två marknader sticker ut när studenterna på Handels i Göteborg analyserar fyra olika kundsegment för startup-bolag inom healthtech. Men de allt viktigare nätverken har inga gränser.

TEXT: LIZELOTTE EDVINSSON

Just nu finns en starkt växande internationell efterfrågan på digitala hälsolösningar. Det sjuder av energi och engagemang i lokalen när 30 mastersstudenter från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet presenterar sitt projektarbete som ska bidra till utvecklingen av framtidens internationaliseringsstöd på Sahlgrenska Science Park.

Fyra grupper har arbetat fram förslag som utgår från startup-bolag inom healthtech och deras primära kundsegment; äldrevård, sjukhus, primärvård och konsumentmarknad.

– Studenterna har gjort ett fantastiskt arbete och projektet är ett bra exempel på hur samarbete med universiteten är givande för båda parter, säger Erik Heimer Berglund, affärsrådgivare inom healthtech och internationalisering på Sahlgrenska Science Park.

Internationalisering är ett måste för svenska bolag inom healthtech och ju tidigare ett bolag engagerar sig i internationella aktiviteter desto större sannolikhet att lyckas internationellt på sikt. Sahlgrenska Science Park stöttar bolag i processen och har ett väl utvecklat samarbete och nätverk i Norden och Storbritannien. Dessa marknader ingick därför inte i projektet.

Nederländerna bubblare

Rapporterna visar på en starkt växande internationell efterfrågan på digitala hälsolösningar och nu finns väl underbyggda analyser för de olika kundsegmenten. En sammanfattande slutsats är att Nederländerna och Tyskland kom fram som topprankade marknader i samtliga rapporter.

Det är ett resultat som förvånar Mikael Hilmersson, docent och lektor vid Göteborgs Handelshögskola.

– Oavsett om man intresserar sig för sjukhus, primärvård, äldrevård eller konsumenter tycks Nederländerna och Tyskland ha en mycket attraktiv potential, säger Mikael Hilmersson.

– Rapporterna identifierar nyckelaktörer som kan öppna dörrar till nätverken på dessa marknader även om aktörerna själva inte alltid finns i det aktuella landet. Det är något som bekräftar forskningens syn på landsöverskridande nätverk som centrala vid internationalisering.

Sebastian Eidhall var en av studenterna som deltog i projektet och fokuserade på segmentet konsumentmarknad, där Nederländerna blev den slutgiltiga marknaden.

– Jag trodde länge att Tyskland skulle rankas bättre, så Nederländerna var en riktig bubblare, säger Sebastian Eidhall.

Internationellt perspektiv behövs från start

De viktigaste slutsatserna som studenterna kommit fram till är att internationaliseringsfrämjande åtgärder bör komma in tidigt i bolagens utveckling, menar Mikael Hilmersson och understryker att Sahlgrenska Science Park och liknande aktörer har en viktig roll att spela här.

Han pekar också på att internationaliseringsfrämjande åtgärder traditionellt fokuserat på länder och regioner, och att det kan finnas skäl att omvärdera det. Istället för att börja tänka internationellt efter det att produkten eller tjänsten etablerats på den inhemska marknaden, tyder mycket på att man ska ta hänsyn till den internationella dimensionen redan då affärsmodellerna utvecklas.

– Forskningen visar att multinationella företag, nätverk och globala värdekedjor är centrala för det internationaliserande startup-bolaget. Att skapa relationer med rätt aktörer på hemmaplan kan i många fall öppna dörrarna till en global marknad.

LÄS MER:

Brittisk storsatsning på digitala tjänster

Fem startups möter investerare i London

Digital hälsa i fokus för kinesiskt intresse

BILD: Några av studenterna från International Business and Trade vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Från  vänster syns Maja Karlsson, Sara Nilsson, Sebastian Eidhall, Ludvig Axfjord, Fredrik Rydqvist, Melina Amel Sayyah, Alina Erlandsson och Ivana Aračić.

Fakta

Projektarbetet med titeln Catalyzing the International expansion of healthtech startups pågick under fem veckor med masterstudenter på International Business and Trade vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Arbetet leddes av lektor Mikael Hilmersson och lektor Niklas Åkerman.


Är ditt bolag redo för internationell expansion? Kontakta Erik Heimer Berglund om du vill veta mer om vårt internationaliseringsprogram.