Brittisk storsatsning på digitala tjänster

10 september, 2018

Brexit-processen avskräcker inte svenska life science-bolag. Storbritannien fortsätter vara en attraktiv första internationell marknad – med affärsmöjligheter inom digitala vårdtjänster.

– Vi är fullt fokuserade på Storbritannien inom ramarna för vårt internationaliseringsprogram.

Det säger Erik Heimer Berglund, affärsrådgivare inom digital hälsa och internationalisering vid Sahlgrenska Science Park.

Han har färska intryck från NHS Innovation Expo 2018 i Manchester. Precis som i Sverige är det stort fokus på innovation, med digitaliseringen av vården som hetaste området.

– Den brittiska regeringen har lanserat en satsning på 200 miljoner pund för att förändra och digitalisera sjukvården. Det öppnar väldigt spännande affärsmöjligheter för våra svenska bolag som har kommit långt inom digitala hälso- och vårdtjänster.

Sverige har starka band till Storbritannien. Det gäller inte minst life science-branschen. AstraZeneca, med strategiska forskningscentra såväl i Göteborgsregionen som i Storbritannien, är det mest välkända exemplet.

– Men det finns flera anledningar för oss att fokusera på Storbritannien just nu. Det är en stor marknad som ligger nära oss både geografiskt och demografiskt. Dessutom med liknande struktur som Sverige med offentligt finansierad sjukvård. Det är en attraktiv första internationell marknad för svenska life science-bolag, säger Erik Heimer Berglund.

Sahlgrenska Science Park har etablerat kontaktvägar till såväl privata som offentliga organisationer för att erbjuda svenska bolag snabbspår in på den brittiska marknaden.

Hur ligger då britterna själva till vad gäller utvecklingen av digitala vårdtjänster, inom det nya snabbt växande segment som kallas health tech?

– Det var flera spännande projekt som presenterades på NHS i Manchester. Till exempel utvecklingen av en app med samlade tjänster och patientinformation, säger Erik Heimer Berglund.

– Här i Sverige har man tillgång till sin journal på 1177 och det finns appar för att träffa läkare eller göra tidsbokningar. Men NHS-apppen erbjuder en ”one-point of contact” med vården där patienten äger sina egna data.

Text: Kenny Genborg