Kompetensförstärkning med drivna studenter via Black Dot-samarbete

11 maj, 2017

Vill du öka företagets konkurrenskraft via studenter som löser utmaningar? En innovationshelg då ett drivet team lägger 50 timmar på att komma fram till en hållbar lösning är ett första steg. I steg 2 tar ni beslut om eventuell implementering tillsammans. Allt kostnadsfritt!

–  I första skedet handlar det om idégenerering. Tanken med innovationshelgen är att respektive grupp samlas kring en idé för att kunna lösa en aktuell utmaning. Helgen avslutas med en pitch på tre minuter, säger Nicolai Slotte, projektledare för Black Dot och Forsknings- och innovationskontoret, Göteborgs universitet. Under innovationshelgen i juni diskuteras hållbara lösningar för cirka 10 utmaningar.

Black Dot drivs ideellt av 15 medlemmar som genomgått motsvarande resa som de nu vägleder. Inför innovationshelgen hjälper de till att formulera utmaningen på ett sådant sätt att studenterna kan jobba med dem. Däremot känner inte studenterna till utmaningen på förhand. Spännande, eller hur?!

När Black Dot får in utmaningar rekryterar de studenter från olika discipliner (5 högskolor) för att säkerställa olika perspektiv och mångfald. Studenterna rekryteras på basis av att vilja ta sig an en utmaning och rädda världen. De tilldelas sen utmaningar som matchar deras karaktär.

– Ni får både den väntade kompetensen och den oväntade kompetensen, säger Nicolai Slotte. Han och kollegan Daniel Brandt berättar att innovationshelgen räknas som Open innovation. Är det därefter intressant för båda parter att gå vidare med att implementera idén kan till exempel Sahlgrenska Science Park, GU Ventures eller Chalmers Ventures bli involverade. Vid behov är det i detta läge också möjligt för företag att skriva sekretessavtal direkt med studenterna.

Företagen under vårt informationsmöte var mycket intresserade av att veta mer. Är du? Läs vår tidigare artikel om BlackDot här eller på Medarbetarportalen här Du kan också läsa mer om Black Dot här 

För mer information
Kontakta Åsa Lindström, projektledare, Sahlgrenska Science Park, via telefon 070-734 99 76 eller e-post asa.lindstrom@sahlgrenskasciencepark.se alternativt Black Dot via e-post Contact@blackdot.xyz.

Arbetet som Sahlgrenska Science Park lägger ner genomförs i samarbete med Business Region Göteborg inom ramen för initiativet Catalyser som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen. Läs mer här  
Text: Annika Åkervall