Bra skyddskläder ger bättre fokus

16 april, 2019

Det är en ökande trend att använda röntgenstrålning vid kirurgiska ingrepp. Som en konsekvens behöver vårdpersonalen säkra och  funktionella strålskydd, som sitter bekvämt under hela operationstiden.
TEXT: ANNIKA ÅKERVALL

Framförallt kirurger och sköterskor kan ibland arbeta flera timmar i sträck i operationsrummet och behöver ergonomiska röntgenskydd för att kunna fokusera på sin huvuduppgift: Att ge patienten den bästa vården.

Ten Medical Design (10MD) har just lanserat sin första produkt, ett huvudskydd som kallas HeadPeace, för sjukhuspersonal som arbetar med röntgenstrålning. Den är en del i en komplett strålskyddsportfölj och värdefullt eftersom den patenterade tekniken släpper igenom luft och fukt, medan den blockerar röntgenstrålningen.

– Arbetsvillkoren i operationssalen är i många fall avgörande för resultatet av det kirurgiska ingreppet. Och det är viktigt att skydda hjärnan mot strålning. Det finns forskning som visar att tumörer oftast sitter på vänster sida och det är där som strålkällan finns, säger Fredrik Gellerstedt, VD och en av grundarna av Ten Medical Design – ett alumniföretag från Sahlgrenska Science Park.

Företaget har utvecklat ett strålskyddande material, TexRay, som används för tillverkning av strålskyddstextilier. Det handlar om ett vävt material som har utvecklats i nära samarbete och med stöd från Chalmers tekniska högskola, Hälsoteknikhögskolan i Halmstad, Smart Textiles, Västra Götalandsregionen och Vinnova.

Tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Ten Medical Design genomfört en användarstudie med flera sjukhus – lokalt och internationellt.

Växlar upp internationationellt 
Nu är de redo att växla upp och Fredrik Gellerstedt pitchade nyligen på Life Tech Göteborg. 10 MD har en pågående emission för att introducera HeadPeace till den europeiska marknaden samt göra en fiberlinjeinvestering. Nästa röntgenskydd i serien beräknas komma redan i höst.

– Vi investerar i vår produktionskedja för ökad kapacitet och vi signerar nu avtal med distributörer i Europa, säger Fredrik Gellerstedt.

Förutom investerare söker företaget erfarenhet inom ”supply chain”. 10MD har idag även patent i USA.

Fakta: Ten Medical Design (10MD) som startade sin verksamhet år 2012 var tidigare ett bolag inom Acceleratorn @Sahlgrenska SP. Life Tech Göteborg är ett investerarevent som arrangeras två gånger om året av Sahlgrenska Science Park i samarbete med Connect Region Väst.


Carl-Peter Mattsson
Affärsrådgivare med ansvar för investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor
+46 708 699 354