Bota det obotliga – Johan Hyllner om framtidens möjligheter med cell- och genterapi

23 augusti, 2019

– Det går fort nu. Alla stora läkemedelsbolag är intresserade av cell- och genterapi, speciellt inom onkologi. Det är på väg att kunna bli lika stort som antikroppar och vanliga mediciner, säger Johan Hyllner, chef för cell- och genterapi inom kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar på AstraZeneca. Den 26 september möter du honom på Park Annual i Göteborg.

Vad ska du prata om?
– Jag ska prata om framtidens möjligheter att med cell- och genterapi bota sjukdomar som man idag inte kan bota. Det väcker hopp hos patienter förstås och kan därför kännas lite oroligt att säga men samtidigt är det sant. Det blir en internationell utblick på hur det ser ut för avancerade terapier men också lokala exempel på samarbeten och projekt som pågår.

Kan vi få ett smakprov på din framtidsspaning?
– Det kommer att utvecklas en hel del terapier mot ovanliga sjukdomar med de nya genteknologierna som finns. Här handlar det om små patientgrupper men det är behandlingar som är viktiga för varje individ. Och när man väl har lyckats med en sjukdom så är det lite lättare att bredda terapin till andra sjukdomar.

Redan idag finns cellterapi som visat makalösa resultat menar Johan Hyllner och refererar till ett läkemedel, nyligen godkänt i Sverige, som har använts på barn med en typ av blodcancer som inte har svarat på tidigare behandlingar.

– Många andra stamcellsbaserade mediciner är fortfarande experimentella. Men just inom cancer, speciellt vad gäller ”liquid tumors” såsom blodcancer, där går det fort. Att hitta bot för solida tumörer är däremot fortfarande den heliga graalen inom onkologi.

Hur ligger vi till i Sverige jämfört med andra länder?
– Vi står oss bra. Det här är en typ av precisionsmedicin och det är ett prioriterat område i Sverige. Men visst finns det andra länder inom Europa som är före oss i utvecklingen. Storbritannien ligger främst skulle jag säga. De gjorde en storsatsning för sex år sedan och det börjar ge resultat. Nu är det många företag som gör sina kliniska studier och lägger sin produktion där.

Jag älskar forskning. Jag tycker inte om ordet forskningsentreprenör, men det är nog egentligen vad jag är.

Johan Hyllner arbetade i London under fem år som forskningschef på Cell and Gene Therapy Catapult. En organisation, uppbackade av Storbritanniens regering, som bistår cell- och genterapiföretag med att översätta forskning i tidigt skede till kommersiellt genomförbara och investerbara terapier.

I Sverige pågår också flera satsningar och initiativ inom avancerade terapier via Vinnova bland andra.

Johan Hyllner har inte bara erfarenhet av att verka inom stora internationella bolag och organisationer. Han har också startat bolag och varit med att driva life science-företag i tidiga skeden. Cellartis och Vitrolife för att nämna ett par. Sedan flera år tillbaka är han också adjungerad professor vid Linköpings Universitet.

– Jag älskar forskning. Jag tycker inte om ordet forskningsentreprenör, men det är nog egentligen vad jag är.

Vad driver dig?
– I grunden är det att kunna bota människor. Men jag drivs också av att se unga människor utvecklas. Flera av studenterna jag undervisade i cellbiologi på universitetet är nu cellbiologer här på företaget. Det är kul att se resultat, kunna bidra med erfarenhet och inspirera andra till att ta nästa kliv. Kombinationen med att bygga organisationer för att hantera cell- och genterapi, som vi ju nu också gör inom AstraZeneca, är väldigt stimulerande tycker jag.

Park Annual 26 september 2019

Fakta

Avancerade terapier (ATMP, Advanced Therapy Medicinal Products) är läkemedel som baseras på gener, celler eller vävnader.

Mer information finns på atmpsweden.se och Läkemedelsverkets sida för avancerade terapier.