BioVenture Hub ska växa kraftigt

26 februari, 2019

AstraZeneca BioVenture Hub planerar att dubbla sin storlek. Det avslöjar Matti Ahlqvist, chef för AstraZenecas anläggning i Mölndal, i LIFe-times temanummer om Sveriges konkurrenskraft inom life science. Det är en av flera stora satsningar i Västsverige som uppmärksammas.

BioVenture Hub är en del av den öppna innovationskultur som växer fram i Västsverige. Stora företag släpper in mindre externa aktörer i sina forskningsmiljöer.

– I dagsläget har vi cirka 27 företag på 2 500 kvadratmeter och den ytan kommer vi nu att fördubbla, säger Matti Ahlqvist, till LIFe-time.se.

Vid Astra Zeneca pågår även projekteringen av det stora innovations- och stadsutvecklingsprojektet GoCo.

– Nu höjer AstraZeneca ambitionen ytterligare och siktar på att omvandla hela sitt område till ett Science Campus, enligt Matti Ahlqvist.

Samtidigt tar planerna för det omfattande projektet Sahlgrenska Life form i anslutning till Sahlgrenska Science Park.

– Kunskapsutvecklingen går i rasande takt och life science genomgår ett paradigmskifte som utmärks av att branscher, teknologier och kompetenser integreras och samverkar på ett helt nytt sätt, säger Sahlgrenska Science Parks vd Charlotta Gummeson i en av temanumrets artiklar. Rubriken är ”Miljardsatsningar i Västsverige”.

– Life science breddas till att omfatta sektorer som vi inte varit vana vid tidigare. Till stor del är det samma kompetenser som samverkar inom life science som ligger bakom det stora utvecklingssprånget inom mobilitet och självkörande bilar.

Charlotta Gummeson lyfter storsatsningen på ett nationellt samverkanscenter för forskning inom artificiell intelligens, AI INNOVATION of Sweden på Lindholmen, och att Västsverige utsetts till nationellt centrum för klinisk forskning.

Men Sveriges förmåga att konkurrera inom life science är verkligen inte självklar. Det konstaterar LIF:s vd Anders Blanck i sin ledartext:

”Sverige står just nu vid ett vägskäl. Vi kan välja den höga ambitionsvägen där vi verkligen satsar. Då inför vi konkurrenskraftiga villkor för life science-företagen som får svenska företag att växa och som lockar hit fler och tyngre internationella investeringar… eller så kan vi välja lagomvägen, där vi nöjer oss med symboliska insatser, är liknöjda med att Sverige halkar efter andra länder inom life science, och där vi tycker att svenska patienter får nöja sig med hygglig medicinsk behandling.”

LÄS MER på LIFe-time.se, där du kan ladda ner tidningen som pdf (se under högersidan när du kommer in på LIFe-time.se)