Biomedicinskt miljonstöd till innovativ forskning i Göteborg

22 december, 2010

Press release från GöteborgBIO/Sahlgrenska Science Park

GÖTEBORG 2010-12-16

Årets verifieringsbidrag från GöteborgBIO och Sahlgrenska Science Park säkrar värdet i fyra viktiga forskningsprojekt inom biomedicin:
Konstgjorda blodkärl; Diagnos av sjukdom i andningsvägarna; Vaccin mot herpes; Diagnos och behandlingar mot Alzheimers sjukdom

Fyra spännande och innovativa forskningsprojekt och företag inom biomedicin har beviljats 2010 års verifieringsbidrag från GöteborgBIO i samarbete med Sahlgrenska Science Park.

Syftet med det återkommande årliga bidraget från GöteborgBIO och Sahlgrenska Science Park, är att verifiera och säkra det kommersiella värdet i forskningsprojekt som befinner sig i koncept- eller utvecklingsfas inom det biomedicinska området. Särskild vikt läggs också på att identifiera och fokusera arbetet på värdehöjande åtgärder inför framtida kommersialisering.

Totalt inkom 44 ansökningar varav fyra höll för den hårda granskning som ansökan till bidraget innebar. Dessa fyra får nu tillsammans dela på 1.545.000 kronor.

Forskningsprojekten spänner över ett brett spektra alltifrån konstgjorda blodkärl och diagnos av sjukdom i andningsvägarna till vaccin mot herpes och behandlingar mot Alzheimers sjukdom.

Arterion AB är ett Göteborgsbaserat företag som utvecklar konstgjorda blodkärl av bakteriell cellulosa.  Dessa konstgjorda blodkärl kan komma att ersätta tunna blodkärl som med dagens teknik inte går att byta ut.

Verifieringsbidraget gör det möjligt för Arterion att i ett samarbetsprojekt utveckla sin unika tillverkningsprocess. Målet är ökade möjligheter att styra produktegenskaper och kvalitetssäkra produkten genom hög reproducerbarhet.

– Bidraget hjälper oss att snabbare förena förbättringar i olika processteg. Resultatet kommer att leda till ökad kontroll och möjligheter att tidigare påbörja mer marknadsnära samarbeten. Framför allt är vi mycket glada över att få tillgång till den kunskap som docent Carl Johan Franzén, Industriell Bioteknik på Chalmers, besitter i vårt arbete”, säger Kristoffer Drotz, produktionschef.

Anna-Carin Olin leder ett samverkansprojekt för diagnos av sjukdomar i luftvägarna. Projektet, som kallas Diagnos 10 andetag, är en unik icke-invasiv metod för insamling och analys av partiklar i utandningsluft för diagnos av sjukdom i luftvägarna. Projektet närmaste mål är att demonstrera metodens kommersiella potential och kliniska nytta i specifika applikationer.

– Dagens metoder är i regel invasiva, vilket medför ett stort obehag för patienten. Där är också resurskrävande och kan vara riskfyllda. Vår metod möjliggör förutom förbättringar på dessa områden, en unik precision för detektion av biomarkörer i utandningsluft hos patienter, säger Anna-Carin Olin.

Simplexia utvecklar ett vaccin mot genital herpes. Projektet har sitt ursprung från Sahlgrenska akademin där en forskningsgrupp under ledning av Jan-Åke Liljeqvist har identifierat ett protein som kan användas som ett vaccin mot herpes simplex virus typ 2 (HSV-2), d v s genital herpes. Simplexia har fått beviljat ett bidrag för prekliniska aktiviteter som syftar till att verifiera vaccinet ytterligare i en in vivo-modell samt för utvärdering av olika immunförstärkande molekyler (adjuvans).

– Verifieringsbidraget innebär att vi nu kan ta ytterligare ett steg i den prekliniska utvecklingsfasen och genomföra de värdehöjande studier som ska ligga till grund för produktplaneringen, säger Josefin Liljeqvist, projektledare Simplexia.

MIVAC Development AB är ett läkemedelsföretag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av innovativa behandlingar av autoimmuna sjukdomar, allergi terapier, behandlingar mot Alzheimers sjukdom och vaccin. Inom projektet ”Immunoterapi och diagnos av Alzheimers sjukdom” har man utvecklat en specifik antikropp mot toxiska komponenter som orsakar Alzheimers sjukdom. Verifieringsbidraget avser att verifiera antikroppens verkningsmekanism samt påvisa ”proof of concept” genom olika studier. Slutmålet är att utveckla denna antikropp både till ett läkemedel och som ett diagnostiskt verktyg.

– Verifieringsbidraget kommer verkligen att underlätta för oss att driva projektet under ett mycket värdehöjande kommersiellt utvecklingsskede och gynnar också projektets möjligheter att hitta fortsatt finansiering för att säkra dess kommersiella utveckling framgent, säger Anna Sjöblom-Hallén, projektledare.

Projekttiden startar i januari 2011 och bidraget utgår under ett års tid, med möjlighet till förlängning. Bidraget ges dels i form av ett direkt finansiellt stöd, dels i rådgivning och support till affärsutveckling och projektledning.

– Genom att stödja idéer till produkter och tjänster från våra starka forskningsmiljöer främjar GöteborgBIO processen att kommersialisera forskningsresultat”, säger Bengt Belfrage, processledare på GöteborgBIO.

– För de flesta projekten är bidraget helt avgörande för att de ska kunna genomföra t ex en första patientstudie eller en klinisk test av konceptet, vilket i sin tur behövs för att kunna söka ytterligare extern finansiering, betonar Bengt Belfrage.

Utan de här bidragen skulle vissa av projekten kanske aldrig nå en kommersialisering. Gunilla Bökmark, VD på Sahlgrenska Science Park, betonar samarbetsnyttan och menar att man genom samarbete också förstärker varandra.

– I och med att vi erbjuder både bidrag, affärsrådgivning, ändamålsenliga lokaler, såsom kontor och laboratorier och mycket annat så erbjuder vi också en helhet för forskningsprojekten. Samarbetsnyttan är därför oerhört stor, avslutar Gunilla Bökmark.

Ytterligare information/for more information, kindly contact:

Bengt Belfrage, Processledare, GöteborgBIO, telefon 0705-16 32 45

Gunilla Bökmark, VD, Sahlgrenska Science Park, telefon 031-741 17 07

Gunilla Ekhotz, Head of Public Relations, GöteborgBIO, telefon 0766-452919

GöteborgBIO är en samverkansplattform för biomedicinsk utveckling. Huvudmän är AstraZeneca, Business Region Göteborg AB, Chalmers, Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Innovationsbron AB, Mölnlycke Health Care AB, Nobel Biocare AB, VINNOVA och Västra Götalandsregionen.

Sahlgrenska Science Park hjälper nya företag inom life scienceområdet att få den bästa möjliga starten på sin verksamhet. Vi erbjuder expertkunskap och erfarenhet på en affärsmässig grund, tillsammans med ett stort nätverk inom näringslivet och life scienceområdet.