BIO-X-projekt i Västra Götalandsregionen är utvalda

24 januari, 2013

I våras efterlyste GöteborgBIO forskningsprojekt som möter behov inom det kardiovaskulära och metabola sjukdomsområdet. Nu har tre projekt valts ut för stöd att vidareutveckla sina upptäckter. Öka patientens livskvalitet och minska samhällskostnaden är gemensamma nämnare för lösningarna som kan innebära väsentliga förbättringar inom vård och behandling. BIO-X-programmet bidrar med en strukturerad process och finansiering.

BIO-XTM är en strukturerad process för öppen innovation som GöteborgBIO genomför i nära samarbete med UppsalaBIO, som har utvecklat processen. Utlysningen genererade ett stort intresse och av inkomna projektförslag har nu tre valts ut för BIO-X via en urvalsprocess som har genomförts med experter från klinik, industri och akademisk forskning (Advisory Board).

– BIO-X-programmet är mycket betydelsefullt för life science-projekt i regionen, både för de som nu har blivit utvalda till att få support och övriga projekt som kommer att få eller har fått värdefull feedback. Det är fantastiskt spännande för oss att prova BIO-X-processen och vi har lärt oss mycket genom att följa diskussionerna i Advisory Board som har bred kompetens, säger Björn Ericsson, ordförande och processledare för GöteborgBIO.

De utvalda projekten är:

Unraveling stent vars mål är att ta fram en ny, unik stentbehandling för kardiovaskulär sjukdom. Professor Erney Mattsson, St. Olavs sjukhus, Trondheim, i samarbete med forskare på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet tilldelas BIO-X främst för att kunna genomföra en verifierande in vivo-studie. Projektet har bedömts som ett mycket viktigt projekt med stor potential att påverka framtida behandling inom framförallt hjärt-kärlområdet men också inom andra områden.

PressCise vars mål är att utveckla ett nytt bandage med unika egenskaper för behandling och omvårdnad på klinik samt egenvård, bl.a. vid åderbråcksbehandling. Professor Torbjörn Lundh, Chalmers och Göteborgs universitet, tilldelas BIO-X främst för att kunna verifiera teknologin och genomföra kliniska studier. Tekniken har utvecklats via ett samarbete med Textilhögskolan och SmartTextiles i Borås. Projektet har bedömts som ett mycket intressant projekt som kan göra stor klinisk nytta inom många olika vårdområden.

Tissue-engineered vascular grafts for vascular replacement therapy vars mål är att utveckla teknik för att framställa nya, transplanterbara blodkärl med hjälp av stamcellsteknologi. Professor Suchitra Holgersson, Göteborgs universitet, tilldelas BIO-X främst för att kunna vidareutveckla tekniken inför kliniska studier. Projektet har bedömts som ett mycket intressant projekt med unik teknologi inom regenerativ medicin.

BIO-X är en strukturerad process för öppen innovation. Utvalda projekt får kontinuerligt stöd i olika frågor, inklusive projektplanering och industrikontakter, för att på bästa sätt styra mot målet. Därutöver bidrar GöteborgBIO till projektets finansiering. Målet är att man ska bevisa att produktkonceptet håller i praktiken, så att det kan fortsätta utvecklas på kommersiella villkor i ett företag.

För ytterligare information, v g kontakta

Björn Ericsson, ordförande och processledare för GöteborgBIO, telefon 070-688 90 59 eller e-post:
bjorn.ericsson@goteborgbio.se. Läs mer om BIO-X på www.goteborgbio.se