BIO-X i Västra Götalandsregionen

17 oktober, 2014

Slutrapporterna för de tre projekten som erhöll stöd via BIO-X i Västra Götalandsregionen presenterades idag på Sahlgrenska Science Park. Samtliga berättade om viktiga resultat som uppnåtts och positiva erfarenheter från BIO-X-processen under 2012-2014. Dessutom fördes en diskussion om den fortsatta vägen framåt mot kommersialisering med representanter för BIO-X och Advisory Board.

Unraveling stent

Studien som genomfördes med stöd av BIO-X visar att ett Unraveling stent smidigt kan repas upp och dras ut igen efter att ha stabiliserat upp ett utvidgat blodkärl. En kombination av smart textil och ny teknik med målet att förhindra ärrbildning i förträngda kärl har därmed nått en viktig milstolpe. ”Detta är det första stent i världen som kan tas bort från kroppen. Metalltråden ger rätt form och styrka och vår studie visar att ingen ärrbildning bildas” säger professor Erney Mattsson.

PressCise                                                              

Att linda bandage vid behandling av venös insufficiens, bensår eller postoperativ behandling är en konst. I samarbete med Textilhögskolan och Smart Textiles i Borås har PressCise utvecklat ett bandage i ett nytt, elastiskt material. Projektet erhöll stöd via BIO-X, främst för att verifiera tekniken och genomföra en första klinisk studie. Att kunna lita på att trycket blir jämnt är ett stort framsteg. ”BIO-X i Västra Götalandsregionen var en viktig språngbräda. Vi har genomfört en studie med tryckmätare, där PressCise visade överlägset jämnast tryck, oberoende av vem som lindade och var på benet bandaget lades. Ekonomiskt stöd är helt avgörande och vi uppskattar även BIO-X-processens konkreta tips, säger professor Torbjörn Lundh.

Tissue-engineered vascular grafts for vascular replacement therapy

Tissue Engineering med egna stamceller innebär exempelvis att man kan undvika avstötningsreaktioner vid transplantationer. En verifieringsstudie för den nya teknologin har avslutats, med stöd av BIO-X: Den visar att de odlade venerna fungerar och kan motstå trycket. ”Målet är att framöver genomföra kliniska studier baserade på resultaten”, säger professor Suchitra Holgersson. Hon är mycket nöjd och tacksam för BIO-X-stödet och spår ett nytt genombrott inom donations- och transplantationsområdet.

Affärsrådgivare från Sahlgrenska Science Park och GU Holding har bidragit i processen som lett fram till en viktig utveckling för projekten.  Inom kort kommer du att kunna läsa mer om samtliga projekt på BIO-X.nu

BIO-X är numera ett nationellt program, där Sahlgrenska Science Park utgör en nod motsvarande Uppsala BIO, som utvecklat processen. För mer information, v g se www.bio-x.nu