Verifieringsstöd som gör skillnad

30 maj, 2017

Som västsvensk nod för Swelife fortsätter Sahlgrenska Science Park att stötta små och medelstora företag när det gäller verifiering. Under det knappt ett år som detta extra finansiella stöd har funnit har totalt 25 bolag beviljats verifieringsstöd via oss.

Ett exempel är Opatus som utvecklar ett objektivt test för uppmärksamhetsmätning.

– Verifieringsstödet via Sahlgrenska Science Park har verkligen gjort skillnad. Det möjliggjorde professionell regulatorisk rådgivning och resulterade i byte av strategi när det gäller CE-märkning för att snabbare komma ut på marknaden, säger Petter Knagenhjelm, VD för Opatus.

Totalt har stödbeloppet till bolagen uppgått till drygt 2 000 miljoner kronor och beloppet per bolag varierat mellan 10 000 och 150 000 kronor, enligt Göran Leonardsson, affärsrådgivare med ansvar för verifieringsfrågor och regional koordinator för SWElife. Han har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med verifiering. Det finansiella stödet till bolagen kommer från Swelife (Vinnova).

Behöver ditt företag verifieringsstöd? Kontakta Göran Leonardsson, telefon 070-631 01 42 eller e-post goran.leonardssonn@sahlgrenskasciencepark.se