Bättre blodcirkulation med nytt mätsystem

16 januari, 2012

EBIDA, Ekman Biomedical Data, har utvecklat ett mätsystem för perifer cirkulation, exempelvis blodcirkulation i fingrar och tår, och just genomfört sin första försäljning. Prototypen leverereras till Universitetssjukhuset i Linköping nu under januari och kommer att tas i kliniskt bruk direkt. Mätsystemet används för diagnostik och som beslutsunderlag inför vidare behandling.

Blodcirkulation handlar om blodtryck och flöde. – Man kan exempelvis ha lågt blodtryck på grund av förträngningar, vilket ger dålig blodcirkulation. Om inte blodcirkulationen fungerar finns risk för sår eller till och med kallbrand om det går för långt, förklarar Mikael Ekman, EBIDA.

Med det nya mätsystemet kan sjukhuspersonalen mäta patientens blodtryck i fingrar, anklar och tår. En typisk användning är uppföljande mätningar och kontroll av diabetespatienter. Genom att använda mätsystemet i beslutsunderlaget kan personalen ge råd och guida patienten i vidare behandling.

EBIDA, som bildades år 1999, genomför även statistiska konsultationstjänster. Genom satsningen på utveckling av det nya mätsystemet valde företaget att flytta verksamheten till Sahlgrenska Science Park år 2011. – Sahlgrenska Science Park är en fantastiskt bra miljö för ett litet, utvecklingsintensivt bolag, säger Mikael Ekman, som nu påbörjat den regulatoriska processen vid sidan av fortsatt utvecklingsarbete. Närmast därefter följer marknadsintroduktion av det nya mätsystemet.

För mer information, kontakta Mikael Ekman, tel 070-603 92 12, e-post info@ebida.se