AI kan öka kunskapen om pigmentförändringar

26 januari, 2018

Med 1,3 MSEK i stöd från Vinnova samarbetar nu företaget Gnosco med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Karolinska universitetssjukhuset i ett initiativ i framkant. Syftet är att utveckla och implementera AI-stöd i en etablerad vårdprocess, där diagnosstöd idag redan används för ökad kunskap och tidig upptäckt av malignt melanom. 

Tidig upptäckt av malignt melanom kan rädda liv, säger Daniel Eliasson, VD för Gnosco och projektledare för det nya initiativet. Gnosco är ett av Sahlgrenska Science Parks spännande bolag inom digital hälsa, ingår i HealthTech Nordic och står nu inför en större expansion.

AI är hett och projektet, där patientnyttan står i centrum, röner nu ett mycket stort intresse.

Den telemedicinska plattformen Dermicus (utvecklad av Gnosco), i kombination med ett förändrat arbetssätt, utgör idag ett etablerat kliniskt beslutsstöd. Hudspecialister gör bedömningar baserat på data och digitala dermatoskopiska bilder som skickas in av primärvårdsläkare via en mobil applikation. Detta skapar unika förutsättningar för att kunna utveckla en bildigenkännings-algoritm, då det under flera år funnits ett kontinuerligt och strukturerat inflöde av bilder och data.

Studier av AI-algoritmer för hudcancer genomförs idag på flera håll i världen. Det som gör detta projekt unikt är att vi är först i världen med att i praktiken implementera en avancerad algoritm i ett befintligt vårdflöde. Det här kommer att bli mycket intressant! Att vi samarbetar med specialister både på Karolinska och KTH visar att vi har något stort på gång, säger Daniel Eliasson.

På Karolinska universitetssjukhuset, som idag använder Dermicus, sker bedömningar av pigmentförändringarna i konsensus mellan minst två hudspecialister. Målet är att den nya algoritmen kan ge ytterligare stöd i bedömningarna, genom att bidra med diagnosförslag.

Vinnova finansierar toltalt 8 projekt som ska utveckla nya lösningar inom hälsa, vård och omsorg med hjälp av AI. Totalt delar de på 21 miljoner kr. Se pressmeddelande från Vinnova

För mer information, v g kontakta Daniel Eliasson, VD, Gnosco, via telefon 076-040 50 12 eller e-post daniel.eliasson@gnosco.se

Text: Annika Åkervall