Appvas VD: Den viktigaste frågan är Varför?

26 februari, 2019

Sverige står inför en åldrande befolkningsboom och healthtech vinner allt större mark inom omsorgen. – Teknik är en möjliggörare för en hållbar omsorg, säger Ulrika Kjellberg, vd för Appva som utvecklat en AI-robot utifrån uttalade behov.

Tjänsten som effektivt sparar tid för människor och organisationer, genom att ta bort tidskrävande administration, har förändrat synen på rapportering. Och gjort Göteborgsföretaget Appva till en av kandidaterna till eHealth Award 2019.

Hundra miljoner signeringar

Idag har bolagets Medication and Care Support System (MCSS) 100 000 dagliga användare och närmare hundra miljoner digitala signeringar av HSL- och SoL-insatser (personal rapporterar åtgärder, enligt Hälso- samt Sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen).

Genom att utgå från dessa data har Appva med hjälp av artificiell intelligens tränat upp en robot i konsten att identifiera och rapportera så kallade KVÅ-koder (Klassifikation av vårdåtgärder) till Socialstyrelsen, enligt de nya regler som trädde i kraft den 1 januari i år. Kundnöjdheten och engagemanget bland personalen på exempelvis äldreboenden är redan stort. Och fortsätter att öka.

– Algoritmerna gör att vi bygger bort tidskrävande administration för kvalificerad  personal, säger Ulrika Kjellberg. Tid som istället kan användas i mötet med vårdtagaren. Eller för att utveckla verksamheten.

Bakgrunden till KVÅ-rapporteringskravet är att beslutfattare undrat hur stort behovet är, till exempel i hemtjänsten vid besök hos multisjuka äldre. Att allt som görs dokumenteras och rapporteras ger ett viktigt långsiktigt underlag.

I MCSS-systemet kan både personal och verksamhetsledare se vad som görs för patienten. Och patientsäkerheten ökar via digitala påminnelser, till exempel om medicinering någon gång skulle ha missats.

Det unika med AI-roboten – eller KVÅ-modulen som den också kallas – är att systemet numera har en inbyggd intelligens som gör rapporteringen enkel.

– Den föreslår koder, extraherar information och gör detta till en rapport som kan skickas in. Med minsta möjliga arbetsinsats, säger Ulrika Kjellberg.

Jämfört med det manuella arbetssättet att leta bland hundratals koder vid varje vårdåtgärd, för att på månadsbasis sammanställa en egen rapport sparas massor av tid. Men systemet har aldrig köpts in för att ersätta människor, betonar Ulrika Kjellberg.

– Det handlar om att frigöra tid för resurser som vi har brist på och använda deras tid till värdeskapande.

– Tjänsten påverkar väldigt många människor på daglig basis och vi känner ett stort ansvar för att systemet är robust och uppdaterat utifrån lagkrav.

Det behövs mycket data för att bygga rätt algoritmer. En viss insats/åtgärd har en viss kod och kunskapsutbytet med legitimerad personal har varit mycket viktigt inför maskinlärningen och vidareutvecklingen.

LÄS MER om västsvenska bolag som använder AI i rapporten Artificiell Intelligens inom life science

Högre teknikmognad idag

Appva startade år 2011 och har redan från början haft en nära dialog med användare. Produktidén kom när äldreboendet Tre Stiftelser i Göteborg ställde en förutsättningslös fråga om möjligheten till ett smartare arbetssätt än manuella listor. Utmaningen blev att till fullo förstå kundens behov.

– Utgångspunkten var att landa i en digital lösning och vi såg direkt behovet av en mer mobil och säker lösning. Men den viktigaste frågan är Varför?, säger Ulrika Kjellberg.

Den frågan har hon fortsatt att ställa, exempelvis när hon varit med ute i verksamheten och följt arbetet.

– Det blir många aha-upplevelser när man förstår varför personalen gör på ett visst sätt. Och kan fokusera på det underliggande behovet. Det har varit en väldigt rolig resa att utveckla helt nya lösningar, säger Ulrika Kjellberg.

Äldre människors läkemedelsanvändning kan till exempel vara rätt komplex. Nu kan en notering digitalt göras istället för tre gånger på papper. Och framförallt mäts helheten (i realtid, inte bara genom den årliga patientsäkerhetsberättelsen).

– Vi upplever att många känner att man får en helt annan stolthet i sitt arbete nu. Det är viktigt att följa det som fungerar för att hitta det som inte fungerar, säger Ulrika Kjellberg.

Att fortsätta utvecklingen i nära dialog med kunderna kändes självklart. De låter användarna vara så delaktiga som möjligt i utvecklingsprocessen

– Vi utvecklar efter deras behov, inte vad vi tror är deras behov.

– I början tog det ett halvår eller ett år innan användaren kom tillbaka med önskemål om fler funktioner. Nu går det mycket snabbare, säger Ulrika Kjellberg.

Det är en högre teknikmognad idag och intresset för healthtech ökar.

Appvas system används idag över hela Sverige inom olika typer av kommunal omsorg, bland annat gruppboenden, socialpsykiatri och äldrevården.

Ulrika Kjellberg och hennes kollegor tycker att det känns spännande inför årets eHealth Award. Utmärkelsen sätter ljuset på svenska innovationer inom healthtech.

Årets prisutdelning äger rum under invigningen av Vitalis – Nordens ledande e-hälsokonferens – den 21 maj i Göteborg. Juryns bedömningskriterier utgår från Vision e-hälsa 2025.

Coala Life som vann eHealth Award 2017 erhöll i dagarna FDA-godkännande för sin hjärtmonitor.

LÄS MER och ansök till eHealth Award

LÄS MER: Coala Life vinnare av eHealth Award 2017

LÄS MER: Vinnare av eHealth Award 2018: Kontigo Care

Exempel på samarbete 

På Appva arbetar idag drygt 20 personer på bolaget i Göteborg. Viss verksamhet finns nu också i Stockholm, via ett uppbyggt samarbete med KTH-studenter.

På bilden syns Ulrika Kjellberg (VD), Gustav Kjellberg (Product Owner KVÅ) och Mustafa Hamada (Software Developer), Appva.

Företaget har även ett utvecklat samarbete med Essity. Tillsammans har de utvecklat ett gränssnitt där Appvas system och sensorverktyget TENA Identifi™  pratar med varandra. Detta innebär att man får fram mer relevant mätdata vid utprovning av inkontinensskydd och leder till en bättre inkontinensvård, menar Ulrika Kjellberg.

Essity är ett av de life science-bolag som idag är partner i nya AI INNOVATION of Sweden.

LÄS MER Ökad konkurrenskraft och mer samarbete via AI INNOVATION of Sweden

LÄS MER: Mer än pengar på spel i eHealth Award

Fakta: eHealth Award är ett samarbete mellan HealthTech Nordic, Vitalis, Cerner och Sahlgrenska Science Park. Utmärkelsen baseras på regeringens och SKL:s Vision e-hälsa 2025 om att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata möjligheterna med e-hälsa. 


Jennifer Grönqvist
Affärsrådgivare healthtech och vårt samarbete i HealthTechNordic
+46 733 968 592