Andningsbara, användbara röntgenförkläden

20 september, 2013

Andningsbara, användbara röntgenförkläden

Intresset för utvecklingen av ergonomiska alternativ till dagens skyddskläder vid röntgenundersökningar är stort. Ten Medical Design fanns med bland Vinnovas utvalda innovativa, nystartade bolag som erhöll finansiering via VINN Nu-programmet och grundarna Petra Apell och Fredrik Gellerstedt berättade om verksamheten under Park Annual i Göteborg den 12 september.

Röntgenskyddskläder är en nödvändighet inom vården, för att undkomma strålning. Idag finns exempelvis avancerad medicinsk teknologi när det gäller behandling av kardiovaskulär sjukdom, såsom ateroskleros (”åderförkalkning”), där röntgenteknik är en viktig del. Ibland kan vårdpersonal därför behöva bära skyddskläder i flera timmar, exempelvis i samband med operationer. Idag blir detta varmt, obekvämt och tungt!

Ten Medical Design utvecklar ett ergonomiskt alternativ i ett material som andas. ”Eftersom vi tidigt lät en ergonom intervjua vårdpersonal och därefter har låtit ett antal personer testa vår prototyp i praktiken förstår vi kundbehovet väl. Vi har fått mycket positiv feedback på vårt andningsbara och bekväma material och ser fram emot att vidareutveckla designen så att skyddsförklädet blir så användarvänligt som möjligt”, säger Petra Apell, Ten Medical Design eller 10MD som hon oftast kallar företaget.

En av flera fördelar med företagets fokus på användbarhet är att det framtagna röntgenförklädet är lätt att hålla fräscht och avses dessutom vara möjligt att tvätta i maskin. Hygienfaktorn har belysts en hel del av personal som deltagit i den genomförda undersökningen.  De allra flesta tycker att det är mycket viktigt att skyddskläder inom vården är rena. Dagens röntgenförkläden är oftast blybaserade, med begränsade rengöringsmöjligheter.

Ten Medical Design, alias 10MD, är ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park. Företaget har hunnit utveckla en prototyp och dessutom testa funktionen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Swerea Sicomp och Chalmers tekniska högskola. En första patentansökan är också inskickad. ”Vår första patentansökan var en viktig milstolpe. Vi ser flera möjliga patentområden och har jobbat fram en IP-strategi med sikte på en global marknad framöver”, säger Fredrik Gellerstedt.

Företaget har etablerat viktiga forskningssamarbeten med bland annat Chalmers, Hälsoteknikhögskolan i Halmstad, Sahlgrenska universitetssjukhuset och SmartTextiles och Tillväxtverket har möjliggjort en anställning inom produktutveckling. Petra Apell och Fredrik Gellerstedt är båda kemister i grunden, har lång erfarenhet inom life science-området och upptäckte en samsyn kring behovet inom personligt strålskydd. De startade företaget år 2012.

För mer information, v g kontakta Fredrik Gellerstedt, via e-post fredrik.gellerstedt@10md.se eller tel 0704-29 31 65. Se även www.10MD.se

Text: Annika Åkervall