Anders Lehmann om värdet av kliniska studier

26 januari, 2018

Anders Lehmann, utvecklingsansvarig på Stayble Therapeutics, operativ chef för Oncorena på Sahlgrenska Science Park och adjungerad professor vid Sahlgrenska akademin, bubblade av energi efter senaste #lunchlådan om Kliniska studier – har vi eller tar vi ledartröjan?

– Jag tycker att det var en intressant diskussion och ser gärna att ni fortsätter med den här typen av möten. Jag tror att den viktigaste anledningen till att det ofta är svårt att få med kliniker på kliniska studier är att om de har ett helt väntrum fullt med patienter och ska välja mellan att hjälpa dem eller framtidens patienter, så är valet givet.

– Att lyfta vikten av den kompetensutveckling vårdpersonalen får i arbetet med kliniska studier och att ge dem cred för detta kan vara en väg framåt, för att överbrygga gapet mellan ambitiösa visioner och verkligheten. Företag sitter ofta på en enorm kunskap och det måste vara en förmån för vårdpersonalen att få lära sig och personligen bidra till utveckling men detta arbete måste ses som meriterande. I sammanhanget vill jag gärna nämna forskningssköterskors stora betydelse för kliniska studier. Det är de som i praktiken får allt att klaffa och har en imponerande kompetens.

Anders Lehmann, intervjuad av: Annika Åkervall

Läs även artikel Lunchlådan lockade till diskussion