Allians med framgångsfokus

20 november, 2012

I syfte att skapa en strategisk allians som kan hjälpa svenska inkubatorföretag att lyckas på den amerikanska marknaden har ett samarbetsavtal nu slutits mellan Sahlgrenska Science Park, GU Holding och Nassau Guild LLC.

”Detta samarbete kommer att hjälpa oss att bättre förstå behoven och förbereda våra inkubatorföretag med tidiga resurser för att effektivt kunna slå igenom på den amerikanska marknaden”, säger Erik Bengtsson, ansvarig för inkubatorverksamheten inom Sahlgrenska Science Park. ”Genom att vi kan utnyttja varandras resurser från dessa tre organisationer kommer entreprenörer i Göteborgsregionen att få integrerad support när företaget lanserar eller expanderar sin verksamhet i USA”, tillägger Klementina Österberg, VD för GU Holding.

Att inkubatorföretag startar upp med en global strategi blir allt vanligare och framgång på den amerikanska marknaden är i många fall en avgörande faktor för att nå målen.

Diabetesföretaget Diasend, f d Aidera, är ett spännande framgångsexempel. Företaget startades på Chalmers entreprenörskola år 2004, blev ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park år 2005 och redan år 2006 fanns webblösningen för diabetesuppföljning på marknaden. Efter en lyckad lansering i USA år 2010 har Diasend en tillväxttakt som slår alla förväntningar och placerade sig just som nr 10 bland Sveriges mest snabbväxande teknikföretag, enligt tidningen Affärsvärlden.

Det nya samarbetet innefattar en process för utbyte av information mellan de tre organisationerna. Syftet är att smidigt kunna utvärdera möjligheter och förutsättningar för inkubatorbolag att nå ut på den amerikanska marknaden. Nassau Guild arbetar med affärsöverföring och hjälper europeiska tillväxtbolag att bygga upp verksamhet i USA.

”Vi förstår utmaningarna, frustrationen och besvikelsen många europeiska bolag har mött när de har försökt slå sig in på den stora och attraktiva USA-marknaden, varför de har uppstått och hur vi kan minimera risken”, berättar Yngve Gustafsson, en av grundarna av Nassau Guild. ”Vår organisation kommer att ha nytta av det här avtalet eftersom vi lär känna svenska tillväxtbolag med siktet inställt mot att slå igenom i Amerika.”

För mer information, v g kontakta

Gunilla Bökmark, Sahlgrenska Science Park, tel +46 (0)73 682 44 60, e-post
gunilla.bokmark@sahlgrenskasciencepark.se

Sahlgrenska Science Park hjälper nya företag inom life scienceområdet att få den bästa möjliga starten på sin verksamhet. Vi erbjuder expertkunskap och erfarenhet på en affärsmässig grund, tillsammans med ett stort nätverk inom näringslivet och life scienceområdet.

Klementina Österberg, GU Holding, tel +47 (0)70 440 11 90, e-post klementina.osterberg@holding.gu.se

GU Holding skapar nya jobb och tillväxt genom att finansiera och utveckla nya affärer och bolag baserade på forskningsresultat från Göteborgs universitet.

Yngve (Len) Gustafsson, Nassau Guild, tel +1 609 375 8456, e-post len@nassauguild.com

Nassau Guild arbetar med affärsöverföring och hjälper europeiska tillväxtbolag att bygga upp sin affärsverksamhet i USA för innovativa, nya produkter och processer. Företaget är beläget i Princeton, New Jersey, USA.