Akutsjukhus i Kina får hjälp av Göteborgsföretag

19 oktober, 2017

Nu i höst genomförs en pilotimplementering av triagesystemet RETTS, utvecklat i Göteborg och välanvänt inom svensk akutsjukvård. Tianjin Medical University General Hospital är först ut med att vilja öka patientsäkerheten och fler sjukhus i Kina har redan visat intresse. Med patienten i fokus har Predicare på Sahlgrenska Science Park en stark tillväxtpotential.

–  Det är en mänsklig rättighet att bli triagerad på bästa möjliga sätt när man söker akut vård, säger Håkan Jidéus, VD för företaget Predicare som nu står inför en internationell expansion.

RETTS betyder Rapid Emergency Triage and Treatment System. Det är ett objektivt, validerat och säkert system som idag används på alla offentliga akutsjukhus i Sverige samt en hel del i Norge. Enkelt förklarat visar systemet rött (hög medicinsk risk), orange, gult, grönt eller blått (ingen aktuell akut medicinsk risk).

– På kinesiska sjukhus görs idag endast en subjektiv personbedömning av vilka patienter som ska tas om hand snabbast. Förutom att risken för felbedömningar ökar brottas man idag med mycket klagomål och dessutom kriminalitet, framförallt riktad mot läkare, på grund av upplevd felaktig behandling. Detta har blivit en säkerhetsfråga i dubbel bemärkelse, enligt Håkan Jidéus.

Tianjin Medical University General Hospital (TMUG) tar emot cirka 1 000 akutpatienter per dag (jfr Sahlgrenska Universitetssjukhuset ca 150 och Södersjukhuset ca 275 patienter) – och är 1 av 10 sjukhus i Tianjin (även känt som Tientsin), en stor hamnstad i nordöstra Kina. I Tianjin-provinsen finns cirka 100 sjukhus.

Potentialen är oerhört stark. Förutsatt att pilotimplementeringen under oktober-december 2017 faller väl ut räknar Predicare med en kraftig tillväxt. – Idag är vi 5 personer och inom 5 år skulle vi kunna vara 50-75 personer i Göteborg. Vi arbetar självfallet långsiktigt, säger Håkan Jidéus.

Nu är projektledaren på plats i Kina för att träffa sjukhusledningen och förbereda utbildningen (med start i oktober). Planen är att efter tre månader kommer projektledning för sjukhuset till Göteborg för utvärdering av resultat och preliminärt beslut om fortsättning.

Predicare deltar i Sahlgrenska Science Parks internationaliseringsprogram, Bridge Market Access (del 2 i internationaliseringsprogrammet) och står inför en betydande, internationell expansion.

Företaget startade 2011. Docent och överläkare Bengt Widgren som var med och utvecklade RETTS (på sin fritid) är idag medicinskt sakkunnig i bolaget. Systemet bygger på algoritmer som utgår från vitalparametrar (luftväg, andningsfrekvens, syresättning, blodtryck, medvetande och temperatur) i kombination med sökorsak och symtom (ESS).

För mer information, v g kontakta Håkan Jidéus, VD för Predicare, via telefon 0705-29 36 20 eller e-post hakan.jideus@predicare.se Se även www.predicare.se