Aktiv samverkan – unikt i Sverige

22 maj, 2018

Ett passionerat och öppet samarbetsklimat har satt Västsveriges life science-bransch i en position med stora möjligheter. I en nyligen genomförd kartläggning av nationella nätverk utmärkte sig regionen positivt genom samverkansgruppen.

– Att vi har kommit så här långt i vårt samarbete är unikt i Sverige, säger Åsa Lindström, projektledare och sammankallande av samverkansgruppen, där representanter från Västra Götalandsregionen med Gothia Forum och Innovationsplattformen samt MedTech West, AstraZeneca Bioventure Hub och Business Region Göteborg ingår.

– Vi är i samverkansbranschen, säger Jenny Almqvist, Västra Götalandsregionen.

Nu under våren ses samverkansgruppen under 3 heldagar som finansieras av Swelife. Syftet är att utveckla samarbetsformerna ytterligare genom strategisk rådgivning av Länka Consulting.

Ett av kartläggningens syften var att fånga upp potential i samverkan mellan organisationer. Och Västsverige ligger långt framme. Lika stort som självkörande bilar löd rubriken i Göteborgs-Posten nyligen. Bilden är tagen under samverkansgruppens Oslobesök tidigare i år.