Aidera får stöd av Tillväxtverket

15 april, 2010

Aidera – tidigare inkubatorföretag, numera alumniföretag inom Sahlgrenska Science Park – erhåller nu 200 000 kr i finansiellt stöd från Tillväxtverket för produktutveckling av ett IT-system för kliniska diabetesstudier.

Tillväxtverket har valt att stödja Aidera inom ramen för programmet Produktutveckling i små företag – av varor och tjänster. Stödet maximeras till 50 procent av godkänd investering, vilket innebär att Aidera nu satsar motsvarande resurser för utveckling av en ny produkt – Diasend i kliniska studier.

Aideras innovativa webblösning underlättar insamling, uppföljning och analys av diabetespatienters blodsockervärden och används idag av många diabeteskliniker och företag i branschen. Erfarenheterna är mycket positiva. Efter en tids användning av Diasend har många patienter förbättrat sina värden (långtidsblodsocker). Nästa steg är nu att utveckla en version som är speciellt anpassad för kliniska studier.

Aideras utvecklingsarbete har starkt fokus på kommunikation och kundanpassning. Henrik Sjöström ansvarar för produktutvecklingen av ett IT-system för kliniska diabetesstudier. Företagets utvärdering efter dialog med intressenter och en nyligen genomförd marknadsundersökning visar att det finns betydande potential.

”- Nu har vi kommit en bra bit framåt och en ny produkt öppnar upp för fortsatt tillväxt”, säger Henrik Sjöström, projektledare, Aidera, och tillägger att ”det finns många synergieffekter med våra andra befintliga områden att delta i kliniska studier”,

Exempelvis får Aidera en starkare synlighet på den globala marknaden. Idag har cirka 240 miljoner människor i världen diabetes och siffran förväntas stiga till 380 miljoner år 2025. Mot bakgrund av denna skrämmande statistik känns det hoppfullt med system som underlättar dialogen mellan vårdgivare och patient, vilket i sin tur kan leda till positiva livstilsförändringar.

För kontakt
Anders Sonesson, VD
Mobil 0735-45 88 88
Mail anders.sonesson@aidera.se