AI-utmaningar för TummyLab

8 november, 2018

Ett av de västsvenska företag som ingår i kartläggningen Artificiell Intelligens inom Life science är TummyLab som ingår i Sahlgrenska Science Parks accelerator  och HealthTech Nordic 

Anders Elfving, VD för TummyLab som erbjuder ett digitalt vårdprogram för IBS-behandling delar med sig av två av företagets utmaningar:

– En av våra AI-utmaningar är bristen på högkvalitativa data gällande livsmedel. Livsmedelsverkets egna livsmedelsdatabas är underfinansierad. Idag spenderar vi mycket tid på att samla, städa och annotera data. Ju bättre data vi får in, desto mindre insats krävs av patienten för att få resultat. 

– En annan utmaning är att de mest radikala förbättringarna kräver förändrad vårdprocess och nära samarbete med vårdverksamheten initialt. Hos vårdpersonalen finns en stor vilja, men vi märker att vårdproduktionen ofta kräver alla resurser och lämnar mycket litet utrymme kvar till förändringsarbete.

Du kan ladda ner AI-rapporten här.

Intervju: Annika Åkervall

 

 

 


Carl-Peter Mattsson
Affärsrådgivare med ansvar för investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor
+46 708 699 354