AI-utmaningar för Aweria

13 december, 2018

Ett av de västsvenska företag som ingår i kartläggningen Artificiell Intelligens inom Life science är Aweria som ingår i Sahlgrenska Science Parks accelerator  och HealthTech Nordic.

Aweria har tagit fram en digital lösning som samlar all information inom akutsjukvården i en sammanhängande plattform. Karl Ahlstedt, VD för Aweria, intervjuades nyligen i ett VD-reportage i Göteborgs-Posten. Aweria är en av flera parter i forskningsprojektet PreSISe på Lindholmen Science Park som handlar om att utveckla ett nytt AI-baserat beslutsstöd för att kunna upptäcka sepsis.

Här delar Karl Ahlstedt med sig av företagets utmaningar inom AI:

– Den stora utmaningen för oss inom AI är att så mycket som möjligt frigöra tid för vårdpersonalen så att de kan fokusera på sina patienter och de uppgifter som kräver deras vårdexpertis. Vår plattform kombinerar historisk och realtidsdata, så att de inbyggda beslutsstöden kan detektera sjukdomssymtom och varna personalen. På så sätt behöver de inte hålla koll på allting själva, utan får digitala verktyg som hjälper dem i sitt arbete, vilket ökar vårdkvaliteten och minskar stressen för personalen.

– När vi utvecklar beslutsstöden är det en utmaning att vårddata är så heterogen, vilket gör att det tar tid att tvätta, annotera och kombinera data från olika källor. Det är ofta komplicerat att ta fram de prediktiva modellerna för olika typer av diagnoser, så vi samarbetar med kliniska experter och forskare inom området. De etiska faktorerna och datasäkerhet är också sådant som påverkar, då patientintegriteten alltid måste bevaras i alla led.

– En ytterligare aspekt är hur vi jobbar med design av själva användargränssnitten. När, var och hur ska man informera användaren om systemet bedömer att det är en viss procents risk för en viss diagnos? Detta är viktiga frågor, där vi hela tiden måste hitta en balans mellan olika saker som patientsäkerhet, risk för ”information overload” för personalen och prioritering av vårdens resurser. 

Du kan ladda ner AI-rapporten här.

Se även EFN-reportaget från HealthTech Nordic Investor Forum (där Aweria är med mot slutet):  Västsverige storsatsar på hälsoteknik.

Intervju: Annika Åkervall