AI snart på allas läppar?

21 februari, 2018

Den första kartläggningen kring företag verksamma inom artificiell intelligens i Västsverige mötte ett enormt intresse. Mötet hos oss i Biotech Center, i samarbete med Business Region Göteborg, blev direkt fulltecknat med en lång väntelista.

Petra Apell och Johan Hogsved ser sin sammanställning som en inspirationskarta över AI och Machine Learning. Det händer väldigt mycket i regionen och utvecklingen sker snabbt, snabbt.

Johan utmanades av uppgiften att ta reda på om det finns 100 bra företagsexempel inom Big Data och Machine Learning från Göteborg och blev överraskad när det visade sig vara många fler. – Vi hittade AI inom nästan varje bransch och möjligheterna med tekniken ökar, säger Johan Hogsved.

Petra gjorde en djupanalys inom Life Science-området, där articifiell intelligens bland annat kan påverka många olika steg i utvecklingskedjan.

– Samverkan mellan forskare och mellan stora och små bolag kan leda till många nya möjligheter, säger Petra Apell. Att många som jobbar inom det här området tycker att detta är kul och känner att de bidrar, har framkommit i genomförda intervjuer (10 st) med utvecklare och seniora chefer.

Numera är AI så hett att förståelsen för betydelsen har ökat. Under mötet fick vi även ta del av spännande exempel på samverkan, bland annat mellan Captario och Novartis.

Missade du mötet? Resultaten från kartläggningen kommer att spridas på ett antal kommande event, bl a på Park Annual. Presentationen från mötet kan även laddas ner från Sahlgrenska Science Parks webb.

 

Text & foto: Annika Åkervall