Affärskulturer i fokus

31 mars, 2014

Nyligen var det Sahlgrenska Science Parks tur att vara värdar för en lyckad Internationaliseringsdag för 16 tjänstebolag inom life science. Den här gången låg fokus på affärskulturer. Ett axplock ur programmet visar att kulturskillnader, avtal och kontakter var intressanta exempel, likaså dialog.

Programmet hade en stor spännvidd och ett aktivt deltagande. Kommersiella aspekter vid köp av globala tjänster beskrevs exempelvis av inköpsspecialister från AstraZeneca. Praktiska tips vid internationella affärer ur ett skattemässigt perspektiv var ett annat tema som generade många frågor och svar. Avtal, olika etableringsformer och momsregler utomlands belystes väl av Grant Thorntons representanter, likaså vilka fallgropar som ibland kan finnas. ”Det som var nytt för mig var etableringsformer, det var därför extra intressant att lyssna på”, sade Kristina Blom, VD, Medibiome direkt efteråt.

När Business Sweden senare föreläste om hur de kan hjälpa svenska företag att växa och om kontakter och affärskulturer från norr till söder, passade Dirk Weigelt från Keytolead på att efterlysa ett europeiskt möte för tjänstebolag. ”Vi tar gärna bollen och kommer att diskutera detta”, svarade Hampus Nilzén, Business Sweden intresserat. Dialog och proaktiv efterfrågan i samklang.

Affärskulturer samt likheter och olikheter jämfört med svenska förhållanden återkom som ett huvudtema under dagen. Det brittiska företaget Goodwille presenterade exempel när våra goda engelska språkkunskaper faktiskt kan ställa till det, eftersom vi tror att vi förstår vad en britt säger medan han eller hon menar något helt annat. Vi fick också ta del av hur det är att bygga upp ett företag i Storbritannien, där bland annat UK Trade & Investment kan vara till god hjälp. Mötet avslutades med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte från olika marknader.

Samarbetsprojektet mellan Sahlgrenska Science Park, Lund Life Science Incubator och Uppsala Innovation Center löper över en 1,5-årsperiod och finansieras genom Tillväxtverket. Förutom spännande utbildnings- och nätverksdagar erbjuds varje bolag upp till tjugo timmars affärsrådgivning för sin verksamhet, med fokus på en internationell marknad. I programmet deltar idag totalt 16 bolag, varav fyra är från Göteborgsregionen: Captario, Medibiome, Nordic Health Economics och Toleranzia. Företagen får tillgång till värdefullt inkubatorstöd, internationell marknadserfarenhet och utbildningsdelar som kan göra stor skillnad för mindre bolag.

 

För mer information, v g kontakta Sofia Ström, affärsrådgivare inom Sahlgrenska Science Park via telefon 070-713 11 50 eller e-post sofia.strom@sahlgrenskasciencepark.se