Verifieringsprojekt

11 maj, 2009
De verifieringsprojekt som sökte och fick bidrag från Biomedicinsk Utveckling i Västsverige (BMV) och Sahlgrenska Science Park under hösten -08 rapporterar nu in uppföljningsstatus för vidare handhava

Ny medarbetare på Medfield Diagnostics

7 maj, 2009
Stefan Kidborg är ny medarbetare på Medfield Diagnostics och kommer att arbeta som signalbehandlare med ansvar för Medfields mjukvara och dess funktion att översätta mikro- och radiovågssignaler till

ES Equipment – nya framgångar för skärverktyget

29 april, 2009
Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Kustbevakningen och Tullen rekommenderar i sina instruktioner, om hur man snabbast tar av skyddsdräkter, att bla

SensoDetect ett av Sveriges hetaste teknikföretag

27 mars, 2009
SensoDetect finns med på årets lista över Sveriges 33 hetaste teknikföretag som presenterades av Ny Teknik och Affärsvärlden 25 mars 2009. SensoDetect har en teknik som registrerar den hjärnaktivitet

 

Lizelotte Edvinsson
Kommunikatör med ansvar för marknadsföring, eventsamordning
+46 705 334 243