Spännande ledarskapsutbildning

7 september, 2009
Välkommen att delta i Sahlgrenska Science Parks spännande ledarskapsutbildning! Du som arbetar i ledande ställning och/eller med personalansvar och känner att du behöver inspiration, tips och idéer på

Nytt företag på Sahlgrenska Science Park

2 september, 2009
Isofol Medical utvecklar en ny metod för behandling av cancer. Bolagets produkt, ISOFOLIN, är baserat på ett mångårigt forskningsarbete inom behandling av gastrointestinala tumörer. Metoden förbättrar

Premiär för entreprenörsbaren

24 augusti, 2009
Välkommen till Göteborgs nya mötesplats för dig som entreprenör! Stiftelsen Entreprenörskap tillsammans med Innovationsbron vill bjuda in dig och dina kollegor till en ny mötesplats för inspiration, n

Regional storsatsning

25 juni, 2009
Regionutvecklingsnämnden fattade idag beslut om kraftfulla satsningar inom forskning och utveckling i Västra Götaland. Den enskilt största satsningen är ett nytt forskningsprogram för små och medelsto

Isofol Medical AB nytt bolag i Parken

18 juni, 2009
Vi hälsar Isofol Medical välkomna till Sahlgrenska Science Park. Bolaget utvecklar en ny metod för behandling av cancer. Bolagets produkt, ISOFOL, är baserat på ett mångårigt forskningsarbete inom tum

Nytt inkubatorföretag på Sahlgrenska Science Park

17 juni, 2009
Sahlgrenska Science Park har ett nytt inkubatorföretag i parken. Observe Medical har forskat kring ett system som skall följa njurfunktionen under intensivvård och mer omfattande kirurgi. Systemet ska

Ny ägare i Sahlgrenska Science Park

12 juni, 2009
Chalmers Tekniska Högskola går in som ny medlem och ägare i Sahlgrenska Biomedicinska InnovationsCentrum, SBIC*. Tillsammans med nuvarande ägare (Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och

 

Lizelotte Edvinsson
Kommunikatör med ansvar för marknadsföring, eventsamordning
+46 705 334 243