Kompetens och företagskultur

2 juni, 2010
Under våren har Sahlgrenska Science Park erbjudit en utbildning i kompetens-försörjning, där deltagarna har fått göra en noggrann analys av sin verksamhet. Att belysa kompetensfrågor på ett tidigt sta

FOKUS Verifiering

27 maj, 2010
Sahlgrenska Science Park har nyligen varit delaktiga i tre ansökningar till FOKUS Verifiering för tidiga medicinteknikprojekt. Nu har alla tre beviljats verifieringsmedel om 100 000 kr vardera. Två av

Dental24 uppmärksammad

23 maj, 2010
Webbportalen Dental24, med receptet att kombinera kunskap och teknik med nyheter inom tandvårdsområdet, röner nu positiv uppmärksamhet – grundaren Per Ahlberg är utsedd till en av Sveriges skarp

Curictus flyttar in hos Sahlgrenska Science Park

19 maj, 2010
Företaget Curictus, som har utvecklat ett datorbaserat medicinsktekniskt system för rehabilitering av strokeskador, flyttar nu in i Sahlgrenska Science Parks lokaler. Curictus system för strokerehabil

Nytt centrum för klinisk forskning

17 maj, 2010
Gothia Forum för klinisk forskning är en ny enhet, avsedd att bli en mötesplats och resurs för alla som arbetar med klinisk forskning i regionen. Verksamheten bedrivs inom Sahlgrenska Universitetssjuk

Observe Medical expanderar

7 maj, 2010
Observe Medical går nu in i industrialiseringsprocessen av sitt digitala njurövervakningssystem och har precis utökat personalstyrkan. Nytillskottet heter Emil Karheiding och har en bred bakgrund inom

Aidera får stöd av Tillväxtverket

15 april, 2010
Aidera – tidigare inkubatorföretag, numera alumniföretag inom Sahlgrenska Science Park – erhåller nu 200 000 kr i finansiellt stöd från Tillväxtverket för produktutveckling av ett IT-syste

Servicepartners inom IP

8 april, 2010
Sahlgrenska Science Park erbjuder idégivare eller företagare inom parken olika typer av service som kan främja företagens behov. Ett exempel är Intellectual Property (IP)-frågor – patent och and

Nya forskningsresultat ger hopp för alkoholister

24 mars, 2010
Abunon – ett nytt inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park Att ghrelin, ett hormon som ökar aptiten, även aktiveras vid alkoholintag är helt ny kunskap inom forskningen kring hjärnans belö

”Vi bevakar och rapporterar om life science i Västsverige med entreprenören i fokus.”

 

Annika Åkervall
Kommunikatör/PR-ansvarig, omvärldsbevakning
+46 735 570 025