Boka din plats till Park Annual

29 mars, 2017

Digital hälsa är temat för Park Annual den 27 september. Ett ämne som Emma Spak, årets moderator, brinner starkt för. Vi mötte upp Emma, läkare och ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, för att känna på pulsen inför årets engagemang. 

Vad betyder Digital hälsa för framtidens vård?

”Jag tror framförallt att förutsättningarna för en mer jämlik vård blir bättre när vården digitaliseras. Det gäller allt från att det blir enklare att boka tider på olika språk till att fler kan få tillgång till de undersökningar de behöver trots geografiska avstånd. Digital teknik ger möjligheter att komma i kontakt med vården på flera olika sätt, anpassat utifrån patientens behov. Det ger också patienten större utrymme att vara delaktig och ha en bättre dialog med vården. Exempelvis kan diabetiker idag få tillgång till mycket bättre mätvärden och därmed ta ett större ansvar för sin egen vård. Jag tror också att bättre arbetssätt som ger högre kvalitet bidrar till en bättre arbetsmiljö”

Vad kan man lära av andra branscher?

”Definitivt att våga pröva nya arbetssätt! Skatteverket har jobbat mycket med att digitalisera. Bankväsendet är ett annat exempel med höga säkerhetskrav. Idag har vi vant oss vid att sköta många bankärenden via en dosa eller en app i telefonen. Vi i vården måste också kunna hitta nya, säkra vägar.

Ska vi bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter till 2025, krävs kompetenser från många håll. På mötesplatser som Park Annual kan vi lära av varandra och inte minst fördjupa kontakter mellan företagen, vården och akademin. ”

Detaljplaneringen pågår för fullt och förra årets Park Annual blev snabbt fulltecknad – säkra din plats och anmäl dig på www.parkannual.se. Vi ser fram emot att träffa dig!