Statssekreterare Agneta Karlsson öppnade eHealth Award 2017

11 januari, 2017

Igår lanserades eHealth Award, ett samarbete mellan Vitalis, Nordic Connected Health Star Track, Cerner och Sahlgrenska Science Park. Utmärkelsen riktar sig till svenska småföretag inom digital hälsa och går i linje med regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”, som innebär att Sverige år 2025 ska bli bäst i världen på att ta tillvara möjligheterna med eHälsa.

Lanseringen ägde rum under ett fullsatt event hos Sahlgrenska Science Park, där bland annat Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet, talade.

– eHealth Award sätter hela eHälsofrågan och visionen på kartan. Det är viktigt för regeringen att vi verkligen får genomslag för våra ambitioner på det här området, och att så många aktörer som möjligt känner till visionen och kan bidra till att den uppfylls, säger Agneta Karlsson.

eHealth Award är öppen för svenska småföretag som har en innovativ lösning inom digital hälsa eller en produkt som redan har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Vinnaren presenteras av folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström på Vitalis den 25 april.

Med slutanvändaren i fokus

Initiativet har en jury med representanter från svensk vård och omsorg, politik och industri. Jurymedlemmarna Anette Åquist Falkenroth, medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Emma Spak, ledamot i styrelsen för Läkarförbundet, lyfter fram att det intressanta med eHealth Award är att de sökandes produkter eller lösningar ska ha testats i praktiken samt ha utvecklats i samråd med slutanvändaren.

– Samarbetet kring eHealth Award är ett naturligt led i den utveckling vi har inom området, säger Anders Persson, affärsrådgivare med ansvar för digital hälsa, Sahlgrenska Science Park.

Se bilder från eventet: https://www.flickr.com/photos/svenskamassan/sets/72157677321706321

Fakta om eHealth Award

Målet med eHealth Award är att uppmärksamma alla de fantastiska eHälso-innovationer som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter.

Vi letar efter innovativa produkter och lösningar inom digital hälsa som kan bidra till att Sverige kan uppnå Vision 2025.

  • Anmälan till eHealth Award är öppen till och med den 21 mars.
  • Läs mer här:
  • Följ eHealth Award på Facebook här

För mer information, v g kontakta Anders Persson, affärsrådgivare med ansvar för digital hälsa, Sahlgrenska Science Park, via telefon 070-945 95 11 eller e-post anders.persson@sahlgrenskasciencepark.seagneta-karlsson-socialdepartementet-fotograf-emmy-jonsson

Foto: Emmy Jonsson