50 MSEK till start ups inom digital hälsa

16 december, 2016

Sahlgrenska Science Park växlar nu upp satsningen på digital hälsa ytterligare. Klartecken för  storsatsningen inom vårt nordiska samarbetsprojekt förbättrar tillväxtmöjligheterna för bolag. Utvecklingen inom digital teknik möjliggör ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården.

Tillsammans med Region Skåne och en rad regionala, nordiska aktörer satsar EU nu närmare 50 miljoner kronor i sysselsättningsprojektet ”New Industry Accelerator”. Målet är att hjälpa ett hundratal nordiska startupföretag att kunna växa och skapa minst 700 nya jobb inom området uppkopplad hälsa. Cirka 20 företag förväntas bli internationella snabbväxare med hjälp av satsningen.

”Digital hälsa är sedan flera år ett av våra fokusområden och med den fantastiska myllan vi har här finns alla förutsättningar för bolag att kunna utvecklas framgångsrikt”, säger Anders Persson, affärsrådgivare, Sahlgrenska Science Park.

Innovation Skåne leder arbetet med ”New Industry Accelerator” i samarbete med Oslo Medtech i Norge, Cobis i Danmark och Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator och Invest in Skåne. Partnerskapet är en vidareutveckling av projektet Nordic Connected Health Star Track.

”Vi ser födelsen av en ny bransch som kopplar samman nordiska paradgrenar som IT, mobilteknologi och life science. Vi kan nu intensifiera vårt arbete och tillsammans med våra nordiska partners bidra till nya starka företag som förbättrar förutsättningar för liv och hälsa. Nya metoder behövs för att öka antalet internationellt framgångsrika startups. Lysande bolag från regionen blir omsprungna av startups med stor hemmamarknad, kompetens och riskvilligt kapital. Detta är utgångspunkterna för projektet, säger Marianne Larsson, innovationschef på Innovation Skåne.

New Industry Accelerator öppnar upp den nordiska marknaden och stärker test- och utvecklingsmöjligheterna för startups inom uppkopplad hälsa i Norden. Satsningen samlar företag från hela regionen och skapar en kritisk massa som gör regionen internationellt konkurrenskraftig.

”I och med New Industry Accelerator får vi en fantastisk möjlighet att hitta och föra samman de bästa i Norden. Vi skapar en Champions League för acceleratorer med olika kunskaper från de olika marknaderna och vi kan därigenom hjälpa företagen att växa snabbare, både regionalt och internationellt”, säger Morten Mølgaard Jensen, Cobis.

”Det är ett spännande exempel på hur verksamheter i våra olika länder kan hjälpa varandra att bli bättre och mer effektiva. Projektet hoppas hjälpa ett hundratal företag växa, och skapa nya jobb inom området uppkopplad hälsa. Genom samarbetet skapas också goda möjligheter för nya startupföretag vilket är mycket viktigt i vår region”, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Finansieringen tilldelas regioner, näringsliv och statliga myndigheter i Danmark, Sverige och Norge. Totalt stöttas 31 projekt och fem förprojekt.

För mer information, v g kontakta Anders Persson, Sahlgrenska Science Park, via telefon 070-945 95 11 eller e-post anders.persson@sahlgrenskasciencepark.se