3 MSEK i riskkapital till Emeriti Pharma

28 december, 2016

Emeriti Pharma, som utvecklar ett nytt läkemedel mot hudsjukdomar tar in två miljoner kronor i riskkapital från Antaros Medical. I emissionen på totalt tre miljoner kronor deltar också den befintliga ägaren Almi Invest. Emeriti Pharma meddelar samtidigt att bolaget just nu genomför en Fas I-studie med sin läkemedelskandidat.

Emeritis läkemedelskandidat EP0003 är en patenterad molekyl, som specifikt hämmar ett kritiskt enzym involverat i utvecklingen av några viktiga hudsjukdomar. Detta är ett helt nytt koncept för behandling av rosacea och psoriasis. Projektet genomför nu den första kliniska studien i Fas I. Tidigare pre-kliniska studier visar att EP0003 är mycket potent, har bra egenskaper för administrering på huden och stora säkerhetsmarginaler.

Vi är väldigt glada över att Antaros Medical AB går in som partner och att Almi Invest ökar sitt engagemang i bolaget. Deras finansiering ger oss möjlighet att genomföra Fas I-studien på ett bra sätt samt påbörja planeringen för den fortsatta utvecklingen av EP0003.”, säger David Gustafsson, VD för Emeriti Pharma

”I och med Emeriti Pharmas kliv in i klinisk fas ser vi en tydlig synergieffekt mellan Antaros robusta kompetens inom klinisk läkemedelsutveckling, och, längre fram också tillgång till innovativa metoder och tekniker för bildanalys av läkemedlets effekt, i detta fall hudförändringar efter behandling. Vi är mycket stolta över att få bidra till den fortsatta utvecklingen av EP0003”, säger Johannes Hulthe, VD för Antaros Medical.

Emeriti Pharma har sitt ursprung i forskning på AstraZeneca i Göteborg. De fyra grundarna är styrelseordförande Björn Wallmark, VD David Gustafsson och kemisterna Tomas Fex och Bengt Olsson. Alla har lång forskarerfarenhet från läkemedelsindustrin. Emeriti Pharma har laboratorium och kontor i AstraZenecas BioVenture Hub beläget inom AstraZenecas lokaler i Mölndal. Företaget coachas av Sahlgrenska Science Park. För ytterligare information kontakta: david.gustafsson@emeritipharma.se . Telefon:  070-695 15 34

Antaros Medical är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom Life Science området. Genom en kombination av innovativa PET och magnetkamera metoder, bred erfarenhet av läkemedelsutveckling samt djup sjukdomskunskap så levererar Antaros Medical unika studier för kostnadseffektiv klinisk läkemedelsutveckling. Antaros Medical är baserat i BioVentureHub i Mölndal och i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på hjärta-kärl/metabola sjukdomar och cancer. Antaros Medical har ett globalt kundnätverk med båda stora och små läkemedelsutvecklande företag. Läs mer på: www.antarosmedical.com För mer information kontakta johannes.hulthe@antarosmedical.com